Archiv: !

30.3. - 3.4. 2020

8.B

 

·        Český jazyk

 

üněkolikanásobný podmět ve větě – školní sešit, učebnice, onlinecviceni.cz, umimecesky.cz

 

üdenní tisk a časopisy – obsah článků, čtení s porozuměním

 

 

 

·        Matematika

 

üZlomky – opakování – výpočet zlomku z celku, zlomek jako část celku - školní sešit, učebnice, onlinecviceni.cz, umimematiku.cz

 

üProstorová tělesa – krychle, kvádr – stavebnice, předměty v domácnosti

 

 

 

·        Přírodopis

 

üVylučovací soustava – stavba a funkce – učebnice, encyklopedie, Internet - Wikipedie

 

üKůže – stavba a funkce - učebnice, encyklopedie, Internet - Wikipedie

 

 

 

·        Dějepis

 

üNárodní obrození - učebnice, Internet

 

 

 

 

Zeměpis 8.A,8.B

 

 

 

evropské hospodářství: https://www.youtube.com/watch?v=Yx5Dh8WJcSc

 

Pracovní činnosti

 

 

Najděte si námět na výrobek, který byste si rádi vyrobili v dílnách v hodinách pracovních činností. Mnoho námětů najdete na internetu – Pinterest. (Ve vyhledávači pinterestu si zadejte výrobky ze dřeva) Tuto stránku již znáte, takže pokud máte možnost, připravte si výrobek. Jinak můžete doma pomáhat vašim rodičům – mamince nebo babičce s přípravou pokrmů, tatínkovi s drobnými opravami v domácnosti. Hlavně si po sobě uklízejte své věci a udržujte pořádek.

 

Těším se na vás. Šašková Lenka