Archiv: !

6.4. - 10.4. 2020

2.A

32. šk. týden:  6. 4. 2020 – 10. 4. 2020

M:

Sčítání a odčítání v oboru do 9.

Geom. – čára přímá, křivá.

 

 

Čj:

Procvičování dvojhlásky „ou“.

Čtení a psaní slabik, slov a krátkých vět s. 86 a s. 128 dole.

 

Vyvození hlásky a písmene „ž, Ž“.

Čtení slabik, slov a krátkých vět s. 87 – 90 a s.129 nahoře.

Rozklad slov na slabiky a hlásky.

Diktát krátkých slov ze s. 88 dole.

 

ČaS:

Roční období, měsíce.

Tradiční lidové svátky – VELIKONOCE.

 

Tělesná výchova na nižším stupni 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

 

Zatančete si s hudbou a snažte o vyjádření rytmu pohybem. V průběhu dne se hýbejte a nelenošte. Každý den si udělejte malou rozcvičku.

 

Přeji vám hezké Velikonoce. Šašková Lenka