Archiv: !

14.4. - 17.4. 2020

9.AS

Čtení (7. ročník)

Slabikář str. 89, 90 – přečti

 

Čtení (9., 10. ročník)

Přečti text a odpověz na otázky.

 

Jak vznikla příjmení

Před mnoha tisíci lety měl každý člověk jenom jedno jméno. Ani v Bibli nejsou příjmení. Dokud žilo málo lidí, třeba ve vesnici, nebylo nutné, aby lidé měli více jmen. Každý každého našel, když to chtěl. Když už ale v jednom místě žilo pět šest Janů nebo Petrů, bylo třeba je odlišit. Jeden Jan by velmi vysoký? Stal se z něho Jan Velký. Jiný uměl dobře šít boty? Jmenoval se tedy Jan Švec. A když jiný Jan přišel odněkud zdaleka a z počátku ani neuměl česky, pojmenovali ho Jan Němec, protože byl tak trochu jako němý. Jeden z Petrů byl například pastýřem a bydlel vysoko v horách? Hned se jmenoval Petr Horák. Mistři kováři dostali jméno Kovář, Kovařík, Kovaříček nebo Koval. A ten, kdo uměl žertovat, vyprávět povedené historky a každého rozveselit, tomu dali jméno Veselý. Před čtyřmi sty lety začaly užívat příjmení už celé rodiny. Císař Josef II., který vládl před dvěma sty lety, pak vydal zákon, že tato příjmení se budou dědit z otců na děti.

 

1.   Řekni své jméno a příjmení.

2.   Proč vznikla příjmení?

3.   Jaký byl asi nositel tohoto jména: Menšík, Šikula, Hrdý, Čtveráček, Rezek, Černošek?

 

Psaní (7. ročník)

Slabikář str. 89 – opiš text dole (dva řádky)

 

Psaní (9., 10. ročník)

Opiš a doplň do textu správná slova.

 

Bratr mého otce je můj --------------------------------- .

Matka mé matky je moje ------------------------------ .

Manžel mé babičky je můj ----------------------------- .

Otec mého bratra je můj ------------------------------- .

Tatínek je ------------------------ mé maminky.

Dcera mé tety je moje ---------------------------------- .

Syn strýce je můj ----------------------------------------- .

Manželka mého strýce je moje ----------------------- .

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují děti, které nezvládly předešlá cvičení ze čtení a psaní.

 

A             E            I                O          U

 

AUTO     EVA      INDIÁN   OKO     UCHO

 

1.   Přečti nebo ukaž písmenka na řádku.

2.   Najdi a barevně obtáhni písmeno shodné s písmenem v prvním řádku. Namaluj k danému slovu obrázek. Rodiče dětem pomohou.

 

Počty (7. ročník)

Doplň číselné řady

12 --------- 14          1 -------------- 3           ------- 8 ------

18 --------- 20        17 ------------ 19         --------11 --------

  3 ----------- 5          9 -------------11         ------- 16 ---------

  7 ----------- 9          6 --------------8           -------19 ---------

16 --------- 18         15 ------------17           ------- 6 ---------

 

Opiš a vypočítej

40 + 60 =                                            20 – 10 =

20 + 10 =                                            60 – 30 =

70 + 20 =                                            80 – 40 =

10 + 60 =                                           50 – 20 =

100 + 0 =                                         100 – 80 =

 

Počty (9., 10. ročník)

Opiš a vypočítej

9 . 2 =                     5 . 5 =                           3 . 10 =

8 . 2 =                     8 . 5 =                           4 . 10 =

5 . 2 =                     4 . 5 =                           8 . 10 =

7 . 2 =                     3 . 5 =                           6 . 10 =

4 . 2 =                     9 . 5 =                           9 . 10 =

10 . 2 =                  7 . 5 =                            5 . 10 =

2 . 2 =                    1 . 5 =                            1 . 10 =

6 . 2 =                    2 . 5 =                            2 . 10 =

3 . 2 =                    6 . 5 =                            7 . 10 =

1 . 2 =                   10 . 5 =                        10 . 10 =

 

 

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládly předešlé úkoly na počty.

Opiš a vypočítej

3 + 2 =                                           5 – 1 =

2 + 3 =                                           5 – 3 =

1 + 4 =                                    4 – 2 =               

4 + 1 =                                    5 – 4 =

3 + 1 =                                    4 – 1 =

1 + 1 =                                    4 – 3 =

2 + 1 =                                    3 – 2 =

1 + 2 =                                    3 – 1 =  

 

Přírodopis (7., 9., 10. ročník)

Povolání (již jsme dělali)

Přečti si říkanku. Pojmenuj povolání, o kterém se v říkance mluví. Napiš jeho název a namaluj člověka, který toto povolání dělá. Můžete vytisknout i jako omalovánku.

 

Legraci si užijeme,

na práci si zahrajeme.

Já budu vařit! Já stavět dům!

Já nosit poštu sousedům!

 

Informatika (7., 9. 10. ročník)

Kdo má možnost, najde si povolání z předešlého úkolu na internetu. Přečte si o těchto povoláních něco zajímavého a zjistí, co všechno potřebují tito lidé ke své práci (např. zahradník – hrábě, ….). Jaké povolání by bavilo tebe? 

Prosím rodiče, aby pomohli dětem. Úkoly jim můžete vytisknout. Pokud nemáte takovou možnost a děti nezvládnou úkoly napsat, cvičení jim předepište.

Věřím, že všichni úkoly hravě zvládnete. Mějte se moc hezky.  Vaše paní učitelka Kamila Hodková

9. AS - OBČANSKÁ VÝCHOVA

9. ROČNÍK - POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE - ZKUSIT SI NAJÍT, JAKÉ JSOU V MOSTĚ POMÁHAJÍCÍ ORGANIZACE, A PROČ SE NA NĚ LIDÉ OBRACEJÍ. 

 

10. ROČNÍK - PRÁVA DÍTĚTE A JEJICH OCHRANA - A TAKÉ ZKUSIT SE ZAMĚŘIT, JAK MOHOU DĚTI DOMA POMÁHAT A S ČÍM. ZKUSIT NAKRESLIT, JAK DOMA POMÁHÁM A S ČÍM.