Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

2.BS

PROGRAM  ZŠS

ČTENÍ +PSANÍ – Napiš 5 druhů ovoce a 5 druhů zeleniny, u každého slova zakresli tečkami počet slabik a napiš počáteční písmeno. Př: JABLKO …J

POČTY – Napiš číselnou řadu do 10 a i pozpátku. Vypočítej 10 příkladů na sčítání a 10 na odčítání do 10.

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – Určitě si pamatuješ pohádku „O veliké řepě“, kterou jsme hráli ve třídě. Pokus se ji rodičům převyprávět.

Co dědeček zasadil?

Kdo všechno přišel dědečkovi pomoct?

Povedlo se jim to nakonec?

PRVOUKA – Téma Ovoce a zelenina: vyjmenuj co nejvíce druhů ovoce a zeleniny. Rodiče ti budou říkat názvy plodů a ty je budeš zařazovat, zda je to ovoce či zelenina. Říkejte si, jakou mají barvu, kde rostou…

HUDEBNÍ VÝCHOVA – poslechni si tuto písničku o ovoci a zelenině https://www.youtube.com/watch?v=6Zonz1RLx8g&t=40s

TĚLESNÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – na papír o velikosti A4 nakresli jeden druh ovoce nebo zeleniny. Pokud máš barevné papíry, natrhej je na malé kousíčky a polep jimi svůj obrázek. Můžeš použít také vodovky, tempery nebo jen pastelky.

REHABILITAČNÍ PROGRAM

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – Zopakuj si psaní a čtení svého jména a slova MÁMA, TÁTA, BABI, DĚDA, TETA a všech jmen spolužáků ve třídě.

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – Určitě si pamatuješ pohádku „O veliké řepě“, kterou jsme hráli ve třídě. Pokus se ji rodičům převyprávět.

Co dědeček zasadil?

Kdo všechno přišel dědečkovi pomoct?

Povedlo se jim to nakonec?

 SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Poznáš podle chuti ovoce a zeleninu? Udělej si s rodiči pokus a se zavázanýma očima zkoušej poznat ovoce či zeleninu, kterou doma máte.

HUDEBNÍ VÝCHOVA  ­ – poslechni si tuto písničku o ovoci a zelenině https://www.youtube.com/watch?v=6Zonz1RLx8g&t=40s

POHYBOVÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/  zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – na papír o velikosti A4 nakresli (nebo rodiče nakreslí) jeden druh ovoce nebo zeleniny. Pokud máš barevné papíry, natrhej je na malé kousíčky a polep jimi svůj obrázek. Můžeš použít také vodovky, tempery nebo jen pastelky.