Archiv: !

20.4. - 22.4. 2020

7.AS

ÚKOLY PRO VII. AS – TÝDEN 20.4. – 24.4.

Děkuji všem, kteří se mi ozývají. Zpětná vazba je pro mě velmi důležitá, abych věděla, zda úkoly děti zvládají. Moc chválím Terezku, zvládá vše úplně sama!

ČTENÍ + PSANÍ

 L+A rozdělte věty na jednotlivá slova a věty přepište. Dotahujte tvary jednotlivých písmen, dodržujte velikost. Nezapomínejte na konci věty napsat tečku. Dávejte pozor na správné držení pera a sklon písma. Nezapomeňte si věty zkontrolovat. Pracujte samostatně.

ANDREJMÁAUTOBUS. LÁĎAJÍROHLÍK.  PANÍMÁMÁSLO.  BABIJDEAVOLÁ.  TOJETÁTA.

N - rozděl věty na jednotlivá slova a věty přepiš. Dotahuj tvary jednotlivých písmen, dodržuj velikost. Nezapomínej na konci věty napsat tečku. Dávej pozor na správné držení pera a sklon písma. Nezapomeň si věty zkontrolovat. Pracuj samostatně.

NIKOLKAČTEAPOČÍTÁ. TEREZKAMÁŠVIHADLO.  TÁTAMÁGAUČALEŽÍ. TOJEJEŽEK.

T+K+D+J

Zkuste si několikrát následující cvičení. Pracujte samostatně.

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cteni-s-porozumenim/sobota-u-babicky.htm

Poznáš názvy zvířat? Rozmotej písmenka a slova napiš (jednotlivá slova odděluj čárkou)

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/domaci-zvirata/domaci-zvirata3.htm

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Přečtěte si následující text (nebo dětem přečtěte) a odpovězte na otázky pod textem. Ukázka je z knihy, kterou si čteme od začátku roku na pokračování. Odpovědi nemusíte posílat, jen si s dětmi popovídejte, mají knihu moc rády.

Paní Láryfáry – Léčení hubatidy - Betty MacDonaldová

Ve tři hodiny odpoledne postavila paní Tůmová na stůl v kuchyni krajíc chleba s máslem a velkou sklenici studeného mléka k svačině pro svou dcerku, která se měla co chvíli vrátit ze školy. Zanedlouho bouchly domovní dveře a Majka vběhla do předsíně. Zrzavé copy jí poskakovaly po zádech jako myší ocásky. Maminka se zajímala: „Jak bylo ve škole, beruško?“ Majka se napila mléka a zakousla se do chleba. Zamumlala s plnou pusou: „Dneska paní učitelka Pláníčková řekla: „Majka Tůmová tady zůstane po vyučování a pomůže mi uložit kufříky s potřebami na kreslení.“ Ale já jsem jí hned odpověděla...“ Majka se znovu napila mléka. „Vy jste tu přece učitelka, tak proč si ty kufříky neuklidíte sama? Já se potřebuju proběhnout na čerstvém vzduchu!“ Celá třída se začala smát, jen ta protivná učitelka ne, a poslala mě do kouta!“ Majka si znovu vydatně uhryzla chleba a tázavě se zahleděla na maminku v očekávání, jakou bude mít radost ze své chytré dcerušky. Maminka však řekla: „To byla ale drzost, Majko! Že se nestydíš! Až dojíš svačinu, půjdeš do svého pokoje a zůstaneš tam až do večeře. Budeš přemýšlet o tom, jak jsi byla na paní učitelku hubatá!“ Majka našpulila rty, zašilhala hnědýma očima ke stropu a řekla: „To je toho!“ A potom ještě rychle zamrkala, aby maminka viděla, že dávat dětem domácí vězení je přežitek. Paní Tůmová zůstala jako solný sloup. Majka u ní takové zděšení ještě nikdy neviděla. Maminka se zmohla jen na to, že hlesla tiše: „Neodmlouvej a běž!“

Otázky:

1. Převyprávějte děj ukázky. 2. Které postavy v ukázce vystupují? 3. Charakterizujte Majku a popište ji, jak vypadá. Jaký je asi její věk?  4. Vysvětlete následující pojmy: copy, zamumlala, protivná, uhryzla, hubatá, domácí vězení, zůstala jako solný sloup. 5. Chováte se někdy vy jako Majka?

HUDEBNÍ VÝCHOVA + INFORMATIKA

Najděte a poslechněte si na youtube.cz písničky o vodě.

POČTY

Procvičte si logické myšlení - všichni

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/logicke-rady/rady1.htm

A

Porovnávání počtu

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/mnozstvi-a-porovnavani/rybi-hejna/more.html

Určování počtu

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-5/sladke-dezerty/pocitame.html

L

Porovnávání počtu

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/porovnavani-cisel/porovnavani-do-deseti1.htm

Sčítání a odčítání

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/1.rocnik-m/scitani-odcitani-do10/do-deseti1.htm

K+J+T+N+D

Číselné řady

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/razeni-cisel-do-sta/razeni-cisel-do-sta1.htm

Sčítání a odčítání desítek

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/matematika/scitani-a-odcitani-do-sta/scitani-a-odcitani-desitek/scitani-a-odcitani-do-sta1.htm

PŘÍRODOPIS + VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Procvič si části lidského těla a nakresli postavu se vším, co k ní patří. Používej veselé barvy, nezapomeň na pěkné oblečení

https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/clovek-a-jeho-svet/1.rocnik/casti-lidskeho-tela/lidsketelo1.htm

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

Vezmi svou oblíbenou stavebnici, postav nějakou úžasnou stavbu, vyfoť ji a pošli foto.

DOBROVOLNÉ:Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy, který je zaměřený na zdravý životní styl, především v oblasti zdravé stravy.

https://zdrava5.cz/pro-deti

A ještě úkol od paní učitelky Ivany Jelínkové - OBČANSKÁ VÝCHOVA

Děti, tento týden si zopakujte JAK VZNIKLY PENÍZE /podívejte se na video/.   

https://www.youtube.com/watch?v=Y7BFSc_PfCQ

https://www.youtube.com/watch?v=HrQTBqxbNZ0&t=194s