Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

5.A

Milí žáci,  

v době přerušení výuky, si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

 

 

Čj – Udělejte si do sešitu tabulku - řádky a sloupečky na hru město, zvíře.....

        Na horním řádku si předepište - JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE, VĚC, ROSTLINA -

                                                             budete mít pět sloupečků

        Na řádky si předepište tato písmena K L O B P S T V A M a tabulku vyplňte, jako když

        hrajete hru město, zvíře... . Dejte pozor na velká písmena u jména a města.

 

        Napište 6 vět, ve kterých budou vlastní jména - jména osob, měst, hor, řek....

 

        Procvičujte hlasité i tiché čtení. Komu čtení nejde, slabikuje.

        Naučte se vyjmenovaní slova po L.

 

 

Nj – vypracujte pracovní list, který jste dostali - KRESLÍCÍ DIKTÁT

 

M – Zopakujte si násobkové řady č.2 - 9 , napište nějaké příklady na násobení a dělení

     -  Procvičujte písemné odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 

    -  Napište nějaké příklady na odčítání trojciferných čísel - vyberte z učebnice

 

ČS  - Rostliny – zasadili jste si fazoli, hrášek nebo čočku?  Pozorujte, jak rostlinka roste 

                       - Nezapomeňte zalévat 

       - Zopakujte si, jaká domácí zvířata znáte - napište, namalujte

         Udělejte pracovní list - PES

 

 

 

UČIVO SI ROZLOŽTE NA JEDNOTLIVÉ DNY, NEDĚLEJTE VŠECHNO NAJEDNOU.

 

Zpívejte, malujte, cvičte /abyste neztloustli/, čtěte, učte se /aspoň trochu/ a NEZLOBTE  

RODIČE 

Všechny úkoly, které máte plnit, budu kontrolovat. Pracujte sešitu či na papír.

 

Každý den se od 9.00 hodin  můžete učit spolu s televizí - ČT 2 - pořad  UčíTelka, tak se  

dívejte. Najdete i na internetu -  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

 

Dále se můžete učit na internetu na stránkách - www.onlinecviceni.cz  - na těchto stránkách semusí rodiče zaregistrovat, protože vám není 18 let a můžete začít. Je tam spousta cvičení na procvičování. Zapisujte si, co jste procvičovali.

 

 

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová