Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

7.B

Máme tu další týden J

Připomínám školní email – 7b@specmo.cz

 

Český jazyk:

Podstatná jména rodu ženského – vzory podstatných jmen (pomůcka viz. minulý týden)

Uč. str. 42-43, cv. 8a,9a, 9c, 10a,b, 11, 12, 13a, 14 F cvičení napište a pošlete mi na email !!

 

Matematika:

Písemné dělení jednociferným dělitelem.

Uč. str. 40-41F zkuste si nějaké příklady a pošlete mi na email !!

Vysvětlení pro výpočet: https://thexvid.com/video/yzNEt1-St5w/p%C3%ADsemn%C3%A9-d%C4%9Blen%C3%AD-jednocifern%C3%BDm-d%C4%9Blitelem-beze-zbytku-mat-mat-pro-4-ro%C4%8D-1-d%C3%ADl-str-38-%C3%BAvod.html

Další výpočty: https://thexvid.com/video/-tN_ApuBYBU/p%C3%ADsemn%C3%A9-d%C4%9Blen%C3%AD-jednocifern%C3%BDm-d%C4%9Blitelem-beze-zbytku-mat-mat-pro-4-ro%C4%8D-1-d%C3%ADl-str-39-cv-1.html

 

Občanská výchova:

Stát a právo – volby (parlament a obecní zastupitelstvo) – viz. výpisky

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EYAXFap9jx1PhcVxyLL8QecBfXZk5U7VzlMpoBtWekRWPg?e=v7zDit

Pro zajímavost:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sen%C3%A1t_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

https://www.senat.cz/

https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?akk=7

 

Přírodopis:

Skupiny dvouděložných rostlin – pryskyřníkovité, bukovité, břízovité, vrbovité, růžovité, brukvovité

Uč. str. 30-35 – opsat tabulku a vystříhnout k tomu z pracovních listů obrázky

 

Dějepis:

Život ve středověku a život na hradech – viz. výpisky  

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EcQ8L8DEDQpGnzycP1t4qksBnOgrmgndswSnFdauj7Q5PQ?e=4F08EM

Vesnice https://www.youtube.com/watch?v=o4Xf-WhlO4o

Města https://www.youtube.com/watch?v=ACpMti5YVpg

 

Německý jazyk:

Nové učivo – Der Sport – Uč. str.21, slovníček str. 28

FYZIKA

Atmosférický tlak- podtlak, přetlak

https://cs.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9rick%C3%BD_tlak

https://www.youtube.com/watch?v=2lWsbH40aCg

Zdraví Vás Jana Volrábová😊

Vylušti následující kvíz:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UOFlLNFRWRzdVWFNQNkdFVFVFS1FKSzNQTy4u

 

K vyluštění kvízu ti může pomoci tato prezentace:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQC3jWyOLBdBm5QvpHri52UBDOH-HFYk9-e6bLCIaNa-MQ?e=idgqD6

 

Poznej další kraje České republiky:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EVmodQCdyaVNlwfOTaeskKABF1kAjiR-YIKsKWbh9-Tlmg?e=DMzImc