Archiv: !

20.4. - 24.4. 2020

9.B

Milí deváťáci,

Zde je další zadání pro Vás:

MATEMATIKA

Úroková sazba- úrok

·       učebnice str. 41- 42

Opakování

·       Učebnice str. 43

MATEMATIKA- Geometrie

Obvody rovinných obrazců

·       učebnice str. 69- 70

ČESKÝ JAZYK

Věta jednoduchá, souvětí- podmět a přísudek, spojky

·       Učebnice str. 57- 58

·       KaSv- Písemná komunikace s úřady s využitím PC- úřední písemnosti.https://www.mvcr.cz/clanek/prijimani-a-dorucovani-pisemnosti.aspx

        https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/jak-komunikovat-s-urady-rychle-a-efektivne/

·       Lv- Každý pokračuje v četbě oblíbené knihy. Dále Alan Marshall- autor světové literatury- vše si přečtěte a vypište všechna díla z následujícího odkazu https://cs.wikipedia.org/wiki/Alan_Marshall

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Prevence kriminality mládeže- https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

Vypište, co je primární, sekundární a terciální preventivní aktivita.

ZEMĚPIS

Tropická Afrika- https://slideplayer.cz/slide/3331727/

Jižní Afrika- https://slideplayer.cz/slide/3222164/

https://www.youtube.com/watch?v=aH-SzWvwmyg

PŘÍRODOPIS

Velké ekosystémy na Zemi, tropické deštné pralesy, savany

·       Učebnice str. 64- 65

DĚJEPIS

Sametová revoluce 1989

·       Učebnice str. 60- 62

https://www.youtube.com/watch?v=68LUcJbkmeM

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Velikonoční tradice a zvyky

https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM

FYZIKA

Základní pravidla bezpečnosti při zacházení s elektrickými spotřebiči

https://www.mendelova.cz/files/posts/3971/files/2is18f6-bezpecne-zachazeni-s-elektrickymi-spotrebici.pdf

 

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Německý jazyk:

Nová kapitola - Cestování - Das Reisen

 https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/Ef9--rTcdQBNgJOMKEfiRTQBWHaMuShPp7rZpXZ95h8pVw?e=CvbboS

Nové učivo https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EVkYj09sEdFEp_SKpZlhn4ABYTBYqsACYKn4EI1QDVISNQ?e=RAhFh4

Slovíčka https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EUDZ0Jt9a-hLm3O4lGyY7MoBoW1LoqcBHjM18MquxnXmeA?e=egO4TE

8.ročník Zeměpis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UOVFRQTdTMkVQTUFORVFTWFZUU1AzRko0TS4u

9. roč. Hudební výchova

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UMFNWSklCNUs5Q0U5T0RKVVdDWTcxTVFZWC4u

Zdraví Brunnerová

Vypracuj následující tech na chemické prvky:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjVLRFBCREkyNlpORlcyRjBTTVBNWTZUVC4u

 

Prostuduj si novou látku - Organické látky:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQ22MnXpJQlOqxKelVHeTogB5vEFoYdQz4cww3auqiCR5Q?e=dgflnW