Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

2.BS

TÝDEN 27.4. - 1.5.

Milé děti a rodiče.

Začínají nám opravdu krásné dny, venku svítí sluníčko, ptáčkové zpívají a kytičky všude kvetou. Choďte na procházky, hýbejte se, běhejte, ale také koukejte kolem sebe a radujte se z přírody. Přitom ale nezapomínejte, že musíme pořád dodržovat určitá pravidla.

Chválím rodiče, kteří mi posílají úkoly. Někteří pracujete opravdu pečlivě a pravidelně.

Moc vás zdravím a těším se na viděnou.

Paní učitelka Regina, Lucka a Danuška

DÍL I

ČTENÍ +PSANÍ – Opiš podle předlohy všechny měsíce. Červeně podtrhni měsíc, který tento týden končí, a zeleně podtrhni měsíc, který začne. Modře podtrhni měsíc, kdy ses narodil. Kolik měsíců má rok?

POČTY – Rozklad čísel do 5

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – https://www.youtube.com/watch?v=sPOAJRQqx-k&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=6

podívej se na pohádku a odpověz na otázky:

Co se poslední dubnový den pálí?

Jaká zvířátka jsi viděl v pohádce?

Jakou známou písničku zpívala děvčata?

Co dělal dědeček během celého dílu?

PRVOUKA – Téma Zdravá výživa: vyjmenuj co nejvíce potravin, které jsou zdravé a potravin, které škodí našemu tělu a kazí nám zoubky. Co bychom měli dělat, abychom byli zdraví?

HUDEBNÍ VÝCHOVA – poslechni si tuto písničku o lidském těle

https://www.youtube.com/watch?v=ZSSmZtdGwOU

TĚLESNÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/

zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Rodiče ti pomohou nakreslit 2 postavy. Jednu štíhlou, druhou tlustou. Vystřihej z letáků obrázky potravin a nalep zdravé a nezdravé potraviny kolem správných postav.

DÍL II

ROZ2UMOVÁ VÝCHOVA – Zopakuj si pojmy: malý – velký, krátký – dlouhý, hodně – málo, stejně – více – méně, široký – úzký

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – https://www.youtube.com/watch?v=sPOAJRQqx-k&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=6

podívej se na pohádku a odpověz na otázky:

Co se poslední dubnový den pálí?

Jaká zvířátka jsi viděl v pohádce?

Jakou známou písničku zpívala děvčata?

Co dělal dědeček během celého dílu?

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Zahraj si s rodiči hru na grimasování…jak se budeš tvářit, když: pláčeš, směješ se, bojíš se, raduješ se, nevíš si rady, jsi smutný, chce se ti spát…

HUDEBNÍ VÝCHOVA  ­ – poslechni si tuto písničku o lidském těle

https://www.youtube.com/watch?v=ZSSmZtdGwOU

POHYBOVÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/  zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Rodiče ti pomohou nakreslit 2 postavy. Jednu štíhlou, druhou tlustou. Vystřihej z letáků obrázky potravin a nalep zdravé a nezdravé potraviny kolem správných postav.