Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

7.BS

Moji milí žáčci,

zdravím Vás a posílám další témata k procvičování.

 

ČJ

6., 7. ročník – čtěte si každý den alespoň pár vět z knížky pro děti, zkuste mamince převyprávět, o čem jste četli. Vypracujte pracovní list – hledání chyb ve slovech a jejich opravení. Doplnění vhodné slabiky de,te,ne, dě, tě, ně do slov.

M

6., 7., 9. ročník - řešení jednoduchých slovních úloh, procvičování početních operací na předaném pracovním listě

NJ

6., 7., 9. ročník - dopravní prostředky v našem městě

D – vyluštěte kvízy

6. ročník

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1UQTBaVkNQNlNDVExEQzFNQlo5Q0dBQkc1Ti4u

7. ročník

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1URDg3Qkc5NFdaRVRTVEhZVldBU0JNRlNRMy4u

9. ročník

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1URjVDU05ZVjQzSDhYWjk0MFdWUllHSVNXSi4u

 

Z

6. ročník – zopakuj si, co víš o pohybu Země, jejich důsledcích

7. ročník – podívej se na odkaz - kraje ČR

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EVmodQCdyaVNlwfOTaeskKABF1kAjiR-YIKsKWbh9-Tlmg?e=DMzImc

9. ročník – zopakuj si Evropské státy, jejich hlavní města

 

OV

6. ročník - hospodaření v rodině (napiš mi, když dostaneš kapesné, co s ním uděláš, a co by sis za něj rád koupil)

https://www.youtube.com/watch?v=DZFL6QIMqn8

 

7. ročník - Nevhodné trávení volného času. Nakresli mi, co děláš nejraději ve svém volném čase

https://edu.ceskatelevize.cz/s-televizi-se-to-nesmi-prehanet-5e4421d5e173fa6cb524a882

https://edu.ceskatelevize.cz/s-televizi-se-to-nesmi-prehanet-5e4421d5e173fa6cb524a882

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=drazja@specmo.cz&origin=OfficeDotCom&lang=cs-CZ#FormId=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUMkZOTzc4MTBNWFFITEFONkdDU1ZYRVVVSC4u

 

9. ročník - sociálně patologické jevy

https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

kvíz - https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=drazja@specmo.cz&origin=OfficeDotCom&lang=cs-CZ#FormId=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUMkZOTzc4MTBNWFFITEFONkdDU1ZYRVVVSC4u

 

P

6. ročník - ptáci

Každý pták má tělo pokryté peřím, na hlavě má zobák, oči. Jako přední končetiny má křídla (ty mu umožňují létání), zadní končetiny má nohy. Zkus mi nakreslit ptáka a popsat jeho tělo (hlava, zobák, nohy, křídla)

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo

kvíz -https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUQzBGTEhFQzk4OVY5N09aWUFTOEVWTTBITi4u

 

7. ročník – význam rostlin

rostliny nám slouží jako potrava, vyrábí se z nich nápoje, působí okrasně a produkují kyslík. Rozděl rostliny - nápoje, okrasa a jídlo:

jahody, narcis, brambory, kávovník, tulipán, čajovník, růže, mrkev, cibule, pokojové rostliny.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUM0E5QlpTVVRJVzZOU0NUSDFWVjBZVTdEWi4u

 

9. ročník - podnebí

https://edu.ceskatelevize.cz/meteorologie-pocasi-a-klima-5e4424832773dc4ee4139d10

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUM0E5QlpTVVRJVzZOU0NUSDFWVjBZVTdEWi4u

 

ZŠS

ČT – souvislé čtení textu, orientace ve větě – pracovní list

PS – přepis slov - přepiš slova - myš, větev, fialka, garáž, stromek, svět, procvičuj psaní velkých psacích písmen

Po – procvičuj sčítání a odčítání stovek – alespoň 15 příkladů

Ov

Policie - zkus mi nakreslit policistu.

https://edu.ceskatelevize.cz/rizeni-provozu-policistou-slozky-zachranneho-systemu-5e4418ef17fa7870610ed177

 

P

Co je les?

https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-les-5e441f43d76ace2c451de31a

https://edu.ceskatelevize.cz/krajina-stromy-5e441a39f2ae77328d0a6983

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=drazja@specmo.cz&origin=shell#FormId=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUQVkzOVFRV1VKTFlERkhZNDFUMlNIVDI5Si4u

 

Tak chlapci, vím, že se Vám kvízy líbly. Proto je tu spoustu kvízů pro každého tak, aby to zvládl. Těším se na Vaše odpovědi. Dávejte na sebe pozor.

Vaše p. učitelka Věra Tučková

7. BS OBČANSKÁ VÝCHOVA

6. ROČNÍK ZŠ (MARTIN) - HOSPODAŘENÍ V RODINĚ (NAPIŠ MI, KDYŽ DOSTANEŠ KAPESNÉ CO S NÍM UDĚLÁŠ, A CO BY SIS ZA NĚJ RÁD KOUPIL)

https://www.youtube.com/watch?v=DZFL6QIMqn8

https://www.youtube.com/watch?v=8VHq4ks6iKE

 

7. ROČNÍK (ONDRA, KAMIL, DAN, TOMÁŠ)

NEVHODNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU. NAKRESLI MI, CO DĚLÁŠ NEJRADĚJI VE SVÉM VOLNÉM ČASE. 

https://edu.ceskatelevize.cz/s-televizi-se-to-nesmi-prehanet-5e4421d5e173fa6cb524a882

https://edu.ceskatelevize.cz/s-televizi-se-to-nesmi-prehanet-5e4421d5e173fa6cb524a882

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=drazja@specmo.cz&origin=OfficeDotCom&lang=cs-CZ#FormId=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUMkZOTzc4MTBNWFFITEFONkdDU1ZYRVVVSC4u

 

9. ROČNÍK (LÁĎA)

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

https://www.youtube.com/watch?v=6oPtejnDJyg

 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=drazja@specmo.cz&origin=OfficeDotCom&lang=cs-CZ#FormId=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUMkZOTzc4MTBNWFFITEFONkdDU1ZYRVVVSC4u

 

ZŠS (HONZA, LUKÁŠ)

POLICIE - ZKUS MI NAKRESLIT POLICISTU.

https://edu.ceskatelevize.cz/rizeni-provozu-policistou-slozky-zachranneho-systemu-5e4418ef17fa7870610ed177

 

PŘÍRODOPIS

 

6. ROČNÍK  (MARTIN)- PTÁCI

 

Každý pták má tělo pokryté peřím, na hlavě má zobák, oči. Jako přední končetiny má křídla (ty mu umožňují létání), zadní končetiny má nohy. Zkus mi nakreslit ptáka a popsat jeho tělo (hlava, zobák, nohy, křídla)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUQzBGTEhFQzk4OVY5N09aWUFTOEVWTTBITi4u

7. ROČNÍK (KAMIL, ONDRA, DAN, TOMÁŠ) - VÝZNAM ROSTLIN

 

rostliny nám slouží jako potrava, vyrábí se z nich nápoje, působí okrasně a produkují kyslík. Rozděl rostliny - nápoje, okrasa a jídlo:

jahody, narcis, brambory, kávovník, tulipán, čajovník, růže, mrkev, cibule, pokojové rostliny.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUM0E5QlpTVVRJVzZOU0NUSDFWVjBZVTdEWi4u

 

9. ROČNÍK - PODNEBÍ

https://edu.ceskatelevize.cz/meteorologie-pocasi-a-klima-5e4424832773dc4ee4139d10

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5vruYVMWK2JIol1raLCwe8lUM0E5QlpTVVRJVzZOU0NUSDFWVjBZVTdEWi4u

ZŠS - LES, CO JE LES

 

https://edu.ceskatelevize.cz/co-je-to-les-5e441f43d76ace2c451de31a

https://edu.ceskatelevize.cz/krajina-stromy-5e441a39f2ae77328d0a6983