Archiv: !

27.4. - 30.4. 2020

3.A

Milí žáci,

              jaro už je všude kolem nás, tak si udělejte procházku do přírody a pozorujte, jak hnízdí ptáci. V pracovním sešitě na straně 35 a 36 pak snadno doplníš slova do vynechaných vět. Až se koncem května opět uvidíme ve škole, společně si cvičení zkontrolujeme.

V českém jazyce pokračujte v nácviku čtení. Nově budete procvičovat čtení slabiky ve - vě. Na straně 84 máte pohádku O veliké řepě. Přečtěte si pohádku nahlas a zkuste ji převyprávět rodičům. Nezapomeňte taky na mladší sourozence, těm můžete vyprávět pohádku na straně 87. Když budete mít čas, čtěte si doma z dětských časopisů.

V matematice procvičujeme sčítání a odčítání v oboru 0-20 s přechodem přes desítku. Počítejte příklady na straně 41- 43.

V pracovních listech, které si rodiče ve škole vyzvedli, vypočítejte i slovní úlohy.

Vaše třídní učitelka Simona Průšová

Nezapomínejte na pohyb. Když budete mít chvilku času, tak si zacvičte – zatančete si, zaskákejte si. Pokud se budete nudit, udělejte si dřepy, potom sedy-lehy. Chlapci budou trénovat kliky.  Šašková Lenka