Archiv: !

27.4. - 30. 4. 2020

9.B

IX.B

Milí deváťáci,

Zde je další práce pro Vás:

MATEMATIKA

Opakování- písemné sčítání, odčítání, násobení

·       učebnice str. 44- 46

MATEMATIKA- Geometrie

Povrchy těles- krychle, kvádr

·       učebnice str. 71- 72

ČESKÝ JAZYK

Věta jednoduchá, souvětí- podmět a přísudek, spojky

·       Učebnice str. 59- 60

·       KaSv- Písemná komunikace s úřady s využitím PC- úřední písemnosti, dopis.

https://www.mvcr.cz/clanek/prijimani-a-dorucovani-pisemnosti.aspx

        https://www.pruvodcepodnikanim.cz/clanek/jak-komunikovat-s-urady-rychle-a-efektivne/

·       Lv- Každý pokračuje v četbě oblíbené knihy. Dále Alan Marshall- autor světové literatury- zopakujte si vše, co máte zapsáno a přečtěte si “Teď se nesmíš bát”

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Prevence kriminality mládeže- https://www.mvcr.cz/clanek/web-o-nas-prevence-prevence-kriminality.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D

Zopakujte se pojmy z minulého týdne- primární, sekundární, terciální

ZEMĚPIS

Severní Amerika- celkový přehled

·       Učebnice str. 32- 33

https://www.youtube.com/watch?v=8VYKVYQ4Dcw

PŘÍRODOPIS

Pouště, středozemní tvrdolisté lesy, stepi

·       Učebnice str. 66- 67

https://www.youtube.com/watch?v=mXLhvjOV4TQ

DĚJEPIS

Sametová revoluce 1989- charta 77

·       Učebnice str. 60- 62

https://www.youtube.com/watch?v=bYjtgj1qBJU

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Návrh diplomu- navrhněte, jak by mohl vypadat diplom ze sportovní akce!

FYZIKA

První pomoc při zasažení elektrickým proudem

https://www.youtube.com/watch?v=i6Ond6DbnKo

https://www.youtube.com/watch?v=QH3oPdl2SkY

https://prvnipomoc.tytozvladnes.cz/spot/uraz-elektrickym-proudem?gclid=EAIaIQobChMIvpCCiN_86AIVkKZ3Ch3lwgcREAAYASAAEgIEZfD_BwE

 

Mějte se pěkně, těším se na Vás! Jana Volrábová 😊

 

Německý jazyk:

 

Téma - Das Reisen

 

Doprava – Der Transport - uč. str. 20

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EVUBXEE_RzhPrWEorw6Ge7gBFlD-bky57eFAYndcVVoBnA?e=PhSypS

.B 

CHEMIE - Zopakuj si své vědomosti o oxidech v následujícím testu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMjVLRFBCREkyNlpORlcyRjBTTVBNWTZUVC4u

 

Prostuduj si novou látku - Organické látky:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQESs2neFI9JjN-BBLVGCp0BcFVPNac5cyTals_fz8F1HA?e=Sk7Yhu

A také si užijte první májový den 🙂. Rak Petr