Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

4.AS

Milé děti a rodiče, posílám úkoly na další týden. Věřím, že se vám je podaří splnit!

Třídní učitelka Ivana Jelínková

 

ZŠS

 

Čtení 

Šimon se bude tento týden učit nové slovo  z metody globálního čtení. Jedná se o slovo JÍ.   Napište slovo na velký formát papíru. Položte vedle slova reálnou potravinu /potraviny střídejte/. Dávejte otázky -  Co Šimon jí, co maminka jí atd.... V příloze posílám piktogram slova JÍ, který si Šimon vybarví. 

Jarka si přečte pohádku  Ježek /viz. příloha/.

David -  teta přečte pohádku a Davídek bude vyprávět , o čem pohádka byla   

 

Psaní 

Šimon - grafomotorické cvičení  /viz. příloha/

David a Jarka - dokreslí kytičky /viz. příloha/

 

Počty 

Šimon - budete tvořit skupiny víček nebo jiných předmětů. Např. na obrázku jsou čtyři děti, tak vytvoříte skupinu stejného počtu předmětů /viz. příloha/

David - spojí počet předmětů se správným číslem 1 - 10  /viz. příloha/ 

Jarka - sčítání a odčítání do 20, maminka napíše 10 příkladů na sčítání a odčítání do  20. Pracovní list si založte.    

 

Prvouka - téma Lidské tělo- opakování základních části lidského těla, pojmenuj je a ukaž - rodiče tě vyzkouší     

 

Pracovní  výchova - přelévání a přesýpání.  Přelívejte vodu z hrnku do PET lahví a zpět, přesýpejte krupici z hrnku do hrnku nebo přes trychtýř opět do lahví.

 

Řečová výchova - gymnastika jazyka 

https://www.youtube.com/watch?v=17RBqrvXVbM

 

Tělesná výchova - rovnovážná cvičení 

Stoj na jedné noze, chůze s knihou na hlavě.

 

ZŠS díl II

 

Rozumová výchova - uvolňovací cvičení ruky, s pomocí voskovky provádějte kroužení na velkém formátu papíru. 

 

Smyslová výchova - foukání do bublifuku, do peříček, kuliček z papíru....    

 

Pracovní  výchova - přelévání a přesýpání  přelívejte vodu z hrnku do hrnku, přesýpejte krupici z hrnku do hrnku nebo přes trychtýř do PET lahví

 

Řečová výchova - procvičování  jazyka  

https://www.youtube.com/watch?v=17RBqrvXVbM

 

Tělesná výchova - rovnovážná cvičení 

Matyáš - stoj na jedné noze /pokud to nepůjde, tak využijte oporu/, chůze s knihou na hlavě

Šárka a Davídek  -  válení sudů s pomocí