Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

5.AS

Pro naší milou třídu 5.AS.

Vážení rodiče, milé děti. Opět Vás všechny zdravíme a moc se na Vás těšíme. Rodičům přejeme pevné nervy při pomoci s plněním domácích úloh.

Tento týden děti vypracují následující domácí úlohy:

Čtení - přečtěte a naučte se krátkou básničku.

MÁJOVÁ KOŤATA

JAKO VŠECHNY DĚTI V MÁJI,

KOŤATA SI RÁDA HRAJÍ.

AŤ SI HRAJÍ, UNAVÍ SE,

SEBĚHNOU SE K PLNÉ MÍSE,

PAK SE DO KLUBÍČKA STOČÍ,

OLÍZNOU SE, ZAVŘOU OČI.

Řečová výchova - zahrajte si na koťátko. Jak mňouká? Jak pije mlíčko? Jak si olizije tlapičky? Jak voláme na koťátka?

Psaní- Pracovní listy k nácviku psacích písmen pošlu rodičům na e -mail. Také pošlu jednoduchou křížovku, kterou si děti doplní velkými tiskacími písmeny.

Počty - Zopakujeme si měření a jednotky délky, metr a centimetr. Děti budou měřit mobilní telefon, zapíší kolik měří centimetrů. Potom změří obyčejnou tužku nebo pastelku, znovu zapíší kolik centimetrů měří. Obě míry potom porovnají a zapíší, který z předmětů je delší.

Prvouka - Téma na tento týden jsou ekosystémy. Pracovní listy k tematu zašlu na e - mail rodičů.

Tělesná výchova – nadále cvičte podle zaslaného listu „Zábavný tělocvik.“  Choďte na procházky, hýbejte se a nelenošte.

Hudební výchova – můžete si zazpívat a protáhnout se s „Míšou.“

https://www.youtube.com/watch?v=gIxsLSJCwmo

Pracovní výchova - Pomáhejte maminkám v kuchyni. Můžete si s pomocí maminek připravit třeba jednoduchou jarní pomazánku.

Děkujeme Vám za spolupráci, které si velmi vážíme. Přejeme Vám klidné a pohodové dny.

Vaše učitelka Ilona Kocourková a Petra Nováková.