Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

9.AS

Čtení (7., 9., 10. ročník) – přečti a nauč se zpaměti básničku.

Květen

Už je tady zase máj,

rozkvetlý je celý kraj.

Luční květy natrháme,

komu – přece naší mámě.

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlé cvičení ze čtení.

Přečti nebo ukazuj písmenka na řádku. Najdi a barevně obtáhni písmeno shodné s písmenem v prvním řádku. Ke každému slovu namaluj obrázek. Rodiče dětem prosím úkoly předepište nebo vytiskněte.

M               T                L                 J                  P

MÍČ            TULIPÁN         LOĎ               JELEN             PES

 

Psaní (7., 9., 10. ročník) – přepiš psacím písmem básničku – „Květen“.

Modře podtrhni jednoslabičná slova a červeně podtrhni dvojslabičná slova.

Počty (7. ročník) – Vypracuj slovní úlohy. Udělej zápis, napiš příklad a odpověď.

1/ Rodina Doležalova si na cestu zabalila 2 kufry. Jeden kufr vážil 20 kg a druhý kufr vážil 15 kg. Kolik kilogramů vážily oba kufry?

 

2/ Anička natrhala 35 jahod. Heleně dala 10 jahod. Kolik jahod zbylo Aničce?

3/ V obchodě mají 42 židlí červených a 20 židlí modrých. Kolik mají židlí celkem?

 

Počty (9., 10. ročník) – Vypracuj slovní úlohy. Udělej zápis, napiš příklad a odpověď.

1/ Vlak přijíždí do stanice v 6 hodin 15 minut a odjíždí v 6 hodin 30 minut. Jak dlouho stojí vlak ve stanici?

2/ Divadelní hra začala ve 20 hodin. První jednání skončilo ve 20 hodin 50 minut. Pak byla deset minut přestávka. V kolik hodin začalo druhé jednání?

Rozumová výchova (10. ročník)

Vypracují také děti, které nezvládnou předešlé cvičení z počtů.

1/ Namaluj 2 čtverce

2/ Namaluj 3 kruhy

3/ Namaluj 1 obdélník

4/ Namaluj 4 trojúhelníky

Čtverce vybarvi červenou barvou, kruhy modrou barvou, obdélník zelenou barvou a trojúhelníky žlutou barvou.

Informatika (9., 10. ročník)

Opiš básničku ze čtení na PC.

Přírodopis (7., 9., 10. ročník) – přečti text.

Kapalné skupenství (např. voda, benzín, med, mléko). Voda ve sklenici představuje kapalné skupenství.

Pevné skupenství (např. led, dřevo, žula). Vyzkoušejte, co se stane, když dáte vodu (např. ve formě na led) do mrazničky. Jak se změní skupenství?

Plynné skupenství (např. mlha, pára, plyn). Pára je plynného skupenství. Kdy se nad hrncem objeví pára?

 

Co se stane, když vyndáme led z mrazničky? Co se stane, když dáme vařit vodu? Rozhlédni se doma a najdi tři příklady pevného a tři příklady kapalného skupenství. Na otázky odpověz a napiš je. Popřípadě Vám rodiče se psaním pomohou. Můžete i kreslit.

9. AS OBČANSKÁ VÝCHOVA

9, 10 ROČNÍK - POLICIE,SOUDY, DOKUMENTY OBČANA (OBČANSKÝ PRŮKAZ, CESTOVNÍ PAS, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ)

https://edu.ceskatelevize.cz/rizeni-provozu-policistou-slozky-zachranneho-systemu-5e4418ef17fa7870610ed177

JAKÉ ČÍSLO MÁ STÁTNÍ POLICIE?

JAKÉ ČÍSLO MÁ MĚSTSKÁ POLICIE?

Vědět, co a jak jim říci do telefonu, pokud se někde něco stane