Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

3.A

Milí žáci,

              trochu mě mrzí, že kvíz z ČaS vypracoval jenom jeden žák. Snad se do práce pustí i ostatní. V pracovním sešitě ČaS budete pokračovat na straně 37-38. Doplníte z čeho jsou vyrobeny nakreslené obrázky. Není to těžké, zvládnou to určitě všichni.

V českém jazyce dále procvičujte čtení a výslovnost slabiky ve-vě, učebnice strana 88-89. Nově budete procvičovat psaní velkého D. Text v učebnici -strana 88,89- přepíšete a opíšete do pracovních sešitů. Pozor na háčky a čárky.

V matematice procvičujte slovní úlohy na straně 44-45. Slovní úlohy opište a vypracujte do pracovních sešitů.

Přeji Vám hodně zdaru .

Vaše třídní učitelka Simona Průšová

Tělesná výchova 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Nezapomínejte na pohyb. Zkuste si chůzi s knihou na hlavě bez přidržování. Když budete mít chvilku času, tak si zacvičte – zatančete si, zaskákejte si. Pokud se budete nudit, udělejte si dřepy, potom sedy-lehy. Chlapci budou trénovat kliky.  Nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka