Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

5.A

Obsah učiva pro opakování v době přerušení výuky ve škole - V.A  /8/  4.5. - 7.5.2020

 

Milí žáci,  

v době přerušení výuky, si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

 

 

Čj –  Procvičujte vyjmenovaná slova po L.

-          Vyberte si nějaké cvičení ze str. 56 – 58 a cvičení napište do sešitu.

-          Vyberte si 5 vyjmenovaných slov po L a utvořte s nimi věty, které budou mít nejméně 5 slov

-          Opakujte slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – s každou slabikou napište jedno slovo

 

        Procvičujte hlasité i tiché čtení. Komu čtení nejde, slabikuje.

       Najděte si doma nějakou knihu a do sešitu zapište, jak se kniha jmenuje a jaký spisovatel jí

       napsal. Také zapište, zda se jedná o literaturu pro děti či dospělé.

        

 

Nj – vypracujte jeden pracovní list, který jste dostali.

-          Napište názvy objektů ve městě, dopravních prostředků a věcí doma, které znáte /v překladu vám pomůže internet – Google překladač/ - nezapomínejte na člen

 

 

M – Opakujte aprocvičujte  násobkové řady č.2 - 9 , napište cvičení s příklady na násobení a dělení

     -  Procvičujte písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 

    -  Napište cvičení na sčítání a odčítání trojciferných čísel - vyberte z učebnice

     -  Vymyslete a napište 1 slovní úlohu na sčítání a 1 na odčítání. Nebudete-li si vědět rady, vyberte

         z učebnice.

-          Naučte se hodiny –z učebnice procvičujte Jednotky času.

 

ČS  - Rostliny – zasadili jste si fazoli, hrášek nebo čočku?  Pozorujte, jak rostlinka roste 

                       - Nezapomeňte zalévat 

       - Zopakujte si, jaká domácí zvířata znáte - napište, namalujte

         Udělejte pracovní list - KOČKA

 

 

 

UČIVO SI ROZLOŽTE NA JEDNOTLIVÉ DNY, NEDĚLEJTE VŠECHNO NAJEDNOU.

 

Zpívejte, malujte, cvičte /abyste neztloustli/, čtěte, učte se /aspoň trochu/ a NEZLOBTE  

RODIČE 

Všechny úkoly, které máte plnit, budu kontrolovat. Pracujte do sešitu či na papír.

 

Každý den se od 9.00 hodin  můžete učit spolu s televizí - ČT 2 - pořad  UčíTelka, tak se  

dívejte. Najdete i na internetu -  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

 

Dále se můžete učit na internetu na stránkách - www.onlinecviceni.cz  - na těchto stránkách semusí rodiče zaregistrovat, protože vám není 18 let a můžete začít. Je tam spousta cvičení na procvičování. Zapisujte si, co jste procvičovali.

 

 

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová 

Tělesná výchova 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Nezapomínejte na pohyb. Zkuste si chůzi s knihou na hlavě bez přidržování. Když budete mít chvilku času, tak si zacvičte – zatančete si, zaskákejte si. Pokud se budete nudit, udělejte si dřepy, potom sedy-lehy. Chlapci budou trénovat kliky.  Nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka