Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

6.B

Obsah učiva pro opakování v době přerušení výuky ve škole

VI.B

4. – 7.5.2020

     Vyzývám zástupce žáků, kteří si ještě nevyzvedli prospěch za období únor a březen (3. čtvrtletí), aby se dostavili do školy, kde jim bude předán

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Vzhledem k tomu, že nestíháte vypracovat učivo dle harmonogramu, v následujícím týdnu pokračujte v práci zadané v předchozích termínech. Pokud vám není něco jasné, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

Čj -  pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     -  rod, číslo, životnost, tvar podstatných jmen-  prac. list

     - vyhledávání sloves v textu - číslo

     - slohová výchova - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

     - práce s texty dle zadání v úvodu (čtení s porozuměním)

 

Nj – fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, město, bydlení, potraviny

      - slovíčka užívaná při mluveném projevu – rozhovoru – kontaktu s jinou osobou (pozdravy)

      - čtení cvičení

      - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

 

M – násobilka, dělení v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 1 000

      -   G – základní geometrické útvary, jejich konstrukce a značení

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

 

P – živočišné druhy – charakteristika, zástupci,

   -   probraná témata (orientovat se dle vypsaných témat v pracovním listu)

    - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do pracovních listů)

 

 Ov – shrnutí témat – orientace v problematice

       – vypracovat pracovní listy

zeměpis

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05URTQyNklXSlY0Q1IwMVZTUjdWRjFWOTJCWC4u

Zdraví Brunnerová

VI.A

FYZIKA

Vzájemné působení těles, Síla

·       Učebnice str. 30- 32

https://www.youtube.com/watch?v=1JGhnPJmtTk

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B zopakujte si Egypt

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

V tomto týdnu zůstává pro vás úkol stejný, opět se zapojíte se do úklidu domácnosti. Určitě doma máte různé čistící prostředky, takže si zjistěte, který čistící prostředek se na co používá a pusťte se do práce. Pomozte rodičům s úklidem nejen vlastního pokojíčku, ale celé domácnosti. Také se seznamte s pracími prostředky. Pozor na bezpečnost při styku s pracími i čistícími prostředky. I nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka