Archiv: !

4.5. - 7.5. 2020

7.A

Milí žáčci,

v týdnu od 4. května do 7. května 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

 

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Žirafa - popis. Popište, jak vizuálně žirafa vypadá; jakou má výšku, hmotnost; v jakém prostředí a na jakém kontinentu žije; jak se žirafy chovají (jakou mají povahu); kolika let se dožívají; zda jsou to samotáři nebo žijí ve skupinách;  kde je můžeme vidět na vlastní oči apod. Informace vyhledejte na internetu.

Dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=9GAW5o0Z_3w

-       Literární výchova

V čítance na str. 51 čtěte “Schovávačku na netu“ od Petry Dvořákové. Přečtený příběh následně vyprávějte vlastními slovy.

-       Jazyková výchova

Slovesa – osoba, číslo, infinitiv. Do sešitu vypracujte cvičení č. 1 a č. 2 z učebnice ČJ na straně 53.

Zopakujte si vzory podstatných jmen, pádové otázky a vyjmenovaná slova.

Procvičujte tvary slovesa „být“:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5867

 

Německý jazyk

Opakování – téma „Sport“. Omluva – die Entschuldigung. Počítání.

Učebnice strana 24 a 25.

Procvičujte sporty:https://www.umimenemecky.cz/pexeso-sporty?source=explicitExercise

Procvičujte čas - dny, měsíce, roční období:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cas?source=explicitExercise

 

Matematika

-       Písemné dělení dvojciferným dělitelem – základy dělení. Učebnice matematiky, strana 49, cvičení 1, 2 a 3; strana 50, cvičení 7 a 15.

-       Opakování: násobení a dělení 10, 100 a 1000 – libovolné příklady, písemně
 např. 25 .100 = 2 500; 350 : 10 = 35; 99 . 1000 = 99 000....

Procvičujte násobení víceciferné:

https://www.umimematiku.cz/cviceni-nasobeni-viceciferne

-       Geometrie – Obvod čtverce. Učebnice strana 78 a 79, cvičení č. 1 - 3.

-       Procvičujte obvod obrazců:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5386

 

 

Přírodopis

-       Hospodářsky významné rostliny – cibulová zelenina, ovocné rostliny a další ovocné rostliny.

-       Botanika str. 45 – 47; pozorně čtěte!

Odpovězte na otázky č. 1 – č. 9, na straně 47.

 

 ________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a znovu vám všem připomínám - nezapomínejte
na procvičování v minulosti osvojeného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum.


VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA:
dakriz@specmo.cz

 Opatrujte se, dodržujte karanténu, hygienické zásady a hlavně noste roušku.

 

Všechny vás moc pozdravuji a těším se na slyšenou. JJJ

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

D 7.A – další učivo o HUSITSTVÍ

HUSITÉ roku 1420 postavili město Tábor

JAN ŽIŽKA Z TROCNOVA byl husitský hejtman = velitel

Zkus najít na internetu na mapě, kde leží město Tábor, u jaké řeky leží, a napiš její název do sešitu. Najdi si na internetu obrázek Jana Žižky a napiš do sešitu, jak vypadal. Ten, kdo si troufne, může ho i nakreslit.

Občanská výchova

Politické strany a spolky – výpisky – https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EX1PRN2o0XVIhtmrVLF5ltABnIGADdWl6-TDzhE3paLdxg?e=eiWYW1

Test - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5i6l3wje-_NItJXPXAUj_2xUQVBBNjU3WTVDWjA2N0VNQUhQQVA0VEc0VC4u

7.A

ZEMĚPIS -  V testu poznej řeku na slepé mapě:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UOFZIUDJBQjYyQldZODZKSjdOUTRZOVdBMi4u

 

Další kraj ČR k prostudování - kraj Jihočeský:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EXnQyhVfeFhErUSoq-gpFTQBR-UlJd-wvPF4Z38BAc5G-g?e=geiJOn

 

7.A

FYZIKA - Pamatuješ si ještě na podtlak a přetla? Ověř své znalosti v testu:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMkM3QVNHOFZGVzY3Tzg3QU1LQjc5QVlPMC4u

Zdraví. Rak Petr 🙂

Tělesná výchova 7.A

Nezapomínejte na pohyb. Pokud bude hezké počasí, běžte na procházku zaběhejte si a třeba si zajděte na cvičící a posilovací stroje v parku na Šibeníku , nebo na Benediktu. Nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka