Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

PŠ1A

Dobrý den ,studenti a studentky, 

      jaro je v rozpuku, pozorujte přírodu, sledujte jarní změny a stále dodržujte pokyny vlády o nošení roušek.  Nezapomeňte na další státní svátek,8.května, o kterém si něco zjistěte na netu.Něco o něm zapište(jaký to je svátek, co znamená, co se dělo, v jakém roce).

Český jazyk- napište deset vět oznamovacích, deset tázacích a deset rozkazovacích z běžného života. Podtrhejte podstatná jména a slovesa. Zopakujte si ě-e., slova s bě ,pě vě.

                   Na serveru Skolakov.cz opět opakujte probrané pojmy, y/i ve vyjmenovaných slovech.

Matematika-  zopakujte jednotky míry,pojmy metr, centimetr, mimiletr. Změřte doma předměty v kuchyni. Stále opakujte násobilku. Pojmy z geometrie si zopakujte, geometrické tvary,                   čtverec, obdélník, trojúhelník a udělejte z nich nějaký obrázek, vystříhejte si tvary z jakéhokoli papíru.

RV-pohovořte o rodinném soužití, co je úplná rodina, neúplná rodina, náhradní rodinná péče.

ZV- .hygiena v domáctnosti, bezpečnost práce, používání přístrojů v kuchyni jejich zacházení s nimi.

Přeji vám krásný týden, pokud cokoli potřebujete, obracejte se na mne na čísle 739733388, stále chválím vás, co posíláte úkoly na whatsapp a zdravím také všechny, i chválím Adélku za snahu a píli. Vaše paní učitelka Petra Šamunová

 

Německý jazyk- neustálé opakování slovní zásoby – slovíček (rodina, její členové, pozdravy počítání, představení se, počítání s říkačkou, názvy ve třídě všech věcí a předmětů, názvy ovoce a zeleniny, základních potravin a hrajeme si na nákupy v německém jazyce. Dbáme na správnou výslovnost.

 

 Informatika – použijeme překladač a přeložíme říkadlo“ Skákal pes přes oves!“ do německého jazyka. Trénujeme posílání elektronických zpráv s kamarády, třídními učiteli. Vyhledáváme zprávy o „Pražském povstání“.

 

Dramatická výchova – je nám dlouhá chvíle a tak sledujeme seriál“ o človíčkovi.“ Kde ho najdeme? No, zkusíme třeba internet.

 

 Občanská nauka – Co jsou dávky hmotné nouze a kdy můžeme o ně požádat.

 

Tělocvik – když je pěkně, hurá ven (s rouškami a dodržujeme všechna vládou nařízená opatření). Trochu posilujeme bříška, nohy a ruce, dbáme na správné držení těla.

 

PŠ1A Společenstva umělé a přirozené

Umělá společenstva jsou ty, které vytvoří člověk (zahrada) - zde se člověk o to stará a pečuje, aby to zde měl hezký. Přirozené (deštný prales) - zde to roste bez zásahu člověka

https://edu.ceskatelevize.cz/borneo-tropicky-destny-les-v-ohrozeni-5e441a40f2ae77328d0a6a62

https://r2.res.outlook.com/owa/prem/images/pptx_16x16.pngekosystémy.ppt

Z PREZENTACE ZE STRÁNKY 5 SI UDĚLEJTE VÝPISKY DO SEŠITU.