Archiv: !

11.5. - 15.5. 2020

5.A

Milí žáci,  

v době přerušení výuky, si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

 

PL = ZKRATKA PRO PRACOVNÍ LIST

 

 

Čj – Procvičujte vyjmenovaná slova B, L , M a slova  příbuzná z učebnice

        Napište nějaké cvičení.

     -  Vypracujte PL č.8 PÍSMENA - podle zadání

     -  Vypracujte  PL - KTERÁ SLOVA SE RÝMUJÍ - ZAKROUŽKUJ PODLE VZORU A  

         VYBARVI, vypracujte 2. stranu PL - KTERÉ PÍSMENKO CHYBÍ? - doplňte   

 

Nj – vypracujte pracovní list, který jste dostali - ZKUS DOPLNIT VĚTY - do vět doplňte slovesa

        v rámečku, která jsem vám přeložila

     -  2. strana PL - se můžete zkusit naučit slovíčka - TĚLO

 

M – Procvičujte si násobkové řady č.2 - 9 , napište nějaké příklady na násobení a dělení,

        vyberte příklady z učebnice.

        PAMATUJTE - PRSTY VÁM POMÁHAJÍ - POUŽÍVEJTE I PŘI DĚLENÍ -

              24 : 3 =  říkejte si násobky čísla 3 do 24. Při každém násobku zvedněte 1 prst -

                            - KOLIK PRSTŮ ZVEDNEŠ TO JE VÝSLEDEK-

                            3   6   9  12   15   18   21   24 - ZVEDNEŠ 8 PRSTŮ, VÝSLEDEK = 8

              24 : 3 = 8

 

     -  Procvičujte sčítání i odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 - vypracujte pracovní list

        s červenou a zelenou korunkou, který jste dostali

     -  Vypracujte pracovní list - OSOVÁ SOUMĚRNOST- máte na něm poznámku - DORÝSUJ

         2. STRANU PODLE PRAVÍTKA

 

 

ČS  - Lidské tělo - Vypracujte PL - VYSTŘIHNI ČÁSTI TĚLA A NALEP

 

       - Česká republika - Vypracujte PL - DOPLŇ MAPY PODLE VZORU. KRAJE VYBARVI,

                                                                  VYZNAČ KRAJ, KDE BYDLÍŠ

 

       - Vybarvi si planetu ZEMI - najdeš na druhé straně PL č.8 PÍSMENA

 

 

UČIVO SI ROZLOŽTE NA JEDNOTLIVÉ DNY, NEDĚLEJTE VŠECHNO NAJEDNOU.

 

Zpívejte, malujte, cvičte /abyste neztloustli/, čtěte, učte se /aspoň trochu/ a NEZLOBTE  

RODIČE 

Všechny úkoly, které máte plnit, budu kontrolovat. Pracujte sešitu či na papír. Všechny pracovní listy si uschovejte.

 

Každý den se od 9.00 hodin  můžete učit spolu s televizí - ČT 2 - pořad  UčíTelka, tak se  

dívejte. Najdete i na internetu -  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

 

Dále se můžete učit na internetu na stránkách - www.onlinecviceni.cz  - na těchto stránkách semusí rodiče zaregistrovat, protože vám není 18 let a můžete začít. Je tam spousta cvičení na procvičování. Zapisujte si, co jste procvičovali.

 

 

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová 

Tělesná výchova 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 5.A

Platí i nadále - nezapomínejte na pohyb. Vyzkoušeli jste si chodit s knihou na hlavě? Šlo vám to? Pokud ne, zkoušejte to i nadále. Když budete mít chvilku času, tak si zacvičte – zatančete si, zaskákejte si. Pokud se budete nudit, udělejte si dřepy, potom sedy-lehy. Chlapci budou trénovat kliky.

I nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka