Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

6.B

Obsah učiva pro opakování v době přerušení výuky ve škole

VI.B

11. – 15.5.2020

     Vyzývám zástupce žáků, kteří si ještě nevyzvedli prospěch za období únor a březen (3. čtvrtletí), aby se dostavili do školy, kde jim bude předán

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Pokud vám není nějaká látka jasná, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

 

6. roč. zeměpis

 

Jak se lidé domlouvají – přečti si, kterým jazykem se mluví v jednotlivých státech.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_jazyků_podle_počtu_mluvčích

 

Čj -  pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     -  rod, číslo, životnost, tvar podstatných jmen-  prac. list

     - vyhledávání sloves v textu – osoba, číslo, čas

     - slohová výchova - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

     - práce s texty dle zadání v úvodu (čtení s porozuměním – orientace v části textu, reprodukce)

 

Nj – fixace slovní zásoby probraných témat – rodina, škola, město, bydlení, potraviny

      - slovíčka užívaná při mluveném projevu – rozhovoru – kontaktu s jinou osobou (pozdravy),

         číslovky 12,13

      - čtení cvičení

      - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

 

M – násobilka, dělení v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 1 000

      -   G – základní geometrické útvary, úhly – druhy, konstrukce

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

 

P – živočišné druhy – charakteristika, zástupci ( hmyz - včela medonosná)

   -   probraná témata (orientovat se dle vypsaných témat v pracovním listu)

    - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do pracovních listů)

 

 Ov – shrnutí témat

       – Region – region Most - orientace v problematice (kultura, sport)

       – vypracovat pracovní listy

Dějepis 6.A,B  na internetu nalezněte Egypt a prohlédněte si památky, zakreslate si pyramidu

 

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

 

V tomto týdnu vás čekají práce pěstitelské. Všichni již znáte, jaké jsou základní podmínky pro pěstování rostlin, takže si to zopakujete a pomůžete doma rodičům, nebo vaší babičce s ošetřováním pokojových květin. Pokud máte možnost, zkuste si sami vysadit libovolnou květinu. Po dohodě můžete přijít i ke škole a já vám dám zeminu i rostlinu, kterou zasadíte. Až se sejdeme, pochlubíte se mi s ní.

 

I nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka