Archiv: !

11.5. - 15.5.2020

6.A

 

6. roč. zeměpis

 

Jak se lidé domlouvají – přečti si, kterým jazykem se mluví v jednotlivých státech.

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_jazyků_podle_počtu_mluvčích

 

FYZIKA

Síla- velikost a směr síly, její měření, odpovězte na otázky na straně 35 a odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz.

·       Učebnice str. 33- 35

https://www.youtube.com/watch?v=JxRwlhjjI-0

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Německý jazyk:

Das Einkaufen – rozhovor – Im Geschäft – uč. str. 26

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/ETxWJFdV3Y1KpT0KAdx6w-0BXchXRHUxfS3T4sHQyVrlbg?e=1v6qk8

Učivo na týden 11.5. – 15.5. pro  žáky 6.A

 

ČESKÝ JAZYK

Procvičování a určování sloves – str. 41, cv. 5, 6 a, b, c,7, 8,

cv. 9 – zopakovat vyjmenovaná slova a určit slovesa – cv. b

 

Blahopřání k svátku – str. 83

Zopakovat psaní adresy

Udělejte si z papíru pohlednici (na jednu stranu papíru nakreslete obrázek vhodný k blahopřání, na druhou stranu podle učebnice napište adresu a blahopřání mamince nebo babičce ke Dni matek.

 

ČTENÍ

Str. 8 – 10  „Králíci z klobouku“

Po přečtení článku odpovězte na otázky – celou větou.

1.      Jména králíků.

2.      Jak se jmenoval kouzelník, kterému patřil klobouk?

3.      Co všechno králíci udělali, že byl chodník jako zrcadlo?

4.      Koho a jakým způsobem pomohli králíci chytit?

5.      Co si králíci koupili za obměnu?

Příběh králíků z klobouku byl i zfilmován – večerníček. Najděte si a podívejte se na některé zfilmované příběhy králíků z klobouku a porovnejte příběh psaný a zfilmovaný.

 

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

Str. 55

Dále procvičujte porovnávání čísel, kde je napsaná zkouška tak jí udělejte a na stránce vypočítejte i slovní úlohy.

Dělení se zbytkem – vymýšlejte si příklady na dělení se zbytkem, kdo si byl ve škole pro úkoly má ulehčenou práci – různé příklady má již vymyšlené a může jen vyplňovat.

 

GEOMETRIE

ÚHEL

Str. 89 – Co je úhel, popis úhlů, rýsování úhlů

Různé druhy úhlů – pravý, tupý, ostrý, přímý

Úhel pravý – str. 91

Úkol: najdi a napiš 10 předmětů, které svírají pravý úhel

 

PŘÍRODOPIS

Botanika – list

Ze stonků vyrůstají listy. Mladé listy jsou ukryté v pupenech.

V listech probíhá fotosyntéza, při které vznikají cukry.

List se skládá z čepele (okraj listu) a řepíku. Listem prochází žilnatina – cévy, kterými proudí různé látky – voda, živiny.

Některé listy se změnily – cibule, hrách.

Listy některých rostlin se používají jako zelenina – špenát, zelí, kapusta. Při léčení se využívají listy máty, meduňky. Jako koření se používají listy vavřínu – bobkový list, majoránky, bazalky. K přípravě čaje se používají listy čajovníku.

Otázka a odpovědi:

1.      Z čeho se skládá list?

2.      Jakou funkci má žilnatina v listech?

3.      Jaké listy rostlin se využívají k jídlu?

4.      Které listy se používají při přípravě čaje?

5.      Co probíhá v listech?

 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vztahy ve škole

V životě se řídíme nejrůznějšími pravidly, řády a zákony.

Občané – plnit ústavu a ostatní zákony přijaté parlamentem.

Vojáci – vojenské předpisy, kasárenský řád.

Chodci, cyklisté, řidiči – pravidla silničního řádu.

Žáci – školní řád.

Školní řád určuje vztah mezi žáky a učiteli, vyjmenovává povinnosti a pravidla společného života ve škole.

Otázky a úkoly:

1.      Jaké úkoly má ve škole ředitel, učitelé, uklízečky, školník, kuchařky, žáci.

2.      Co je a co není v souladu se školním řádem?

Hrát o přestávku karty.

Přijít do školy 10 minut před začátkem vyučování.

Přinést na ukázku do školy výbušninu.

Na chodbě hrát na honěnou.

Před vyučováním si připravit na lavici penál, učebnice, sešity.

 

Pracovní činnosti – jak pro dívky tak chlapce

Zapojujte se do všech prací v domácnosti a podílejte se na chodu rodiny - mýt a utírat nádobí, vytírat podlahu, luxovat, utírat prach, vařit, péct, převlékat lůžkoviny, vynášet odpadkový koš.

ÚKOL:

napište názvy 5 prostředků, které se používají v kuchyni

 napište názvy 5 prostředků, které se používají při úklidu koupelny a toalety

 z letáků vypište názvy 5 prášků nebo gelů na praní prádla, názvy 3 prostředků na mytí 

 nádobí, názvy 2 prostředků na čištění toalety (můžete si je z letáků vystřihnout a nalepit pod vypracovaný úkol

 

Znovu připomínám třídní email – moc ho nevyužíváte. Stále se do školy nedostavili všichni žáci pro učivo a převzetí čtvrtletního hodnocení (dohodnuto po telefonu s rodiči). Některé telefony jsou stále nedostupné – s kterými žáky (rodiči) jsem telefonicky nemluvila, ozvěte se na telefon školy. K domácí přípravě bude přihlíženo při konečném hodnocení. Vypracovávejte přidělené úkoly, budu je kontrolovat.

Zdraví Vás vaše třídní učitelka Martina Čáková.

Dějepis 6.A,B  na internetu nalezněte Egypt a prohlédněte si památky, zakreslate si pyramidu

 

Pracovní činnosti – třída 6.A, B hoši

 

V tomto týdnu vás čekají práce pěstitelské. Všichni již znáte, jaké jsou základní podmínky pro pěstování rostlin, takže si to zopakujete a pomůžete doma rodičům, nebo vaší babičce s ošetřováním pokojových květin. Pokud máte možnost, zkuste si sami vysadit libovolnou květinu. Po dohodě můžete přijít i ke škole a já vám dám zeminu i rostlinu, kterou zasadíte. Až se sejdeme, pochlubíte se mi s ní.

 

I nadále dodržujte hygienické návyky a správné mytí rukou. Zdraví vás Šašková Lenka