Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

6.AS

Zdravím Vás všechny i tento týden.

Mráz spálil, alespoň na mé zahrádce, co se dalo a počasí nás trochu uzamklo do domovů. Možná jste alespoň vy, co se škole příliš nevěnujete, nalezli více času na učení.

Jelikož již tento školní rok do lavic neusednete, je potřeba pokračovat v distanční výuce. Tudíž i nadále přizpůsobujte náročnost možnostem vašeho dítěte a zbytečně se netrapte, když něco nejde.

Připravte si dvě pomůcky. Jednu tvrdou (knihu, kostku) a měkkou (polštářek, míček, plyšáka). Čeká nás totiž vnímání a rozlišování měkkých slabik di, ti, ni.

Tvrdá slouží pro dy, ty, ny a měkkou mačkáme, když určujeme di, ti, ni. Při práci použijte přehnanou intonaci v daném úseku slabiky, aby ji děti lépe postřehly a současně použijte pomůcky.

Pod č. 1 v souboru materiálů, který naleznete zde,

https://specmo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/prosza_specmo_cz/EkLyI5xkr6dOmG34Ucy4CHIBxRqiZTawEut2ng_5ExbEpg?e=GVqYEO

se skrývají kartičky a obrázky, pro danou skupinu. Pracujte se slovy pro děti známými. Neznámými pak obohaťte jejich slovní zásobu. Pracovní možnosti jsou rozsáhlé:

·         určování obrázků ústně

·         třídění obrázků dle slabiky (měkké x tvrdé)

·         vyhledávání obrázků + slov a naopak

·         pexeso – obrázek a slabika

·         obrázky můžete z druhé strany popsat třeba psace a hledat k nim shodné slovo v tiskací podobě

Další pomocníci:

https://www.youtube.com/watch?v=rNJV6Dzpf6U&t=566s

https://www.youtube.com/watch?v=gCrAmfEdon8

https://www.youtube.com/watch?v=R6XlBMWQZQ0

https://docplayer.cz/4123157-Tvrde-a-mekke-slabiky-mgr-michaela-kovarova.html

https://slideplayer.cz/slide/3693763/ Sedmý list je speciální, pro naši angličtinářku Janičku J.

·         Souvislý text. Špatně se v něm orientuje, ale doprovází nás všude. Pod č. 3 je text, se kterým děti trochu potrapte. Úkolem je, najít vždy celou větu a napsat ji na samostatný řádek. Když se nevejde, připomeňte, že je nutné pokračovat na další řádek. Zopakujte si s nimi, jak se věta pozná, kde končí. Že čárka nás nabádá k malinké přestávce a poklesu intonace. Využijte text, pro dítě vhodný nebo jim dejte na výběr, se kterým chtějí pracovat. Kdo zvládne, přepíše zároveň psace.

 

·         Janička, Jája, Páťa a Péťa pokračují v nácviku násobilky 10, 2, 5. Nenuťte děti k biflování násobilkové řady, ani k počítání nekonečných sloupců příkladů. Je potřeba, aby pochopily smysl násobení. Proto využívejte praktického názoru. Pracujte se skupinkami pomůcek (fazolky, kolíčky, lego, bonbónky, aj.) Vždy situujte příklad, do praktické činnosti.

Např: K obědu budeme mít plněné knedlíky. Každý sní 2. Kolik jich budeme potřebovat pro naši rodinu? Nakreslete si členy rodiny s talířky, na kterém budou mít dva knedlíky. Pak převeďte na příklad. Nebo uspořádejte pomyslnou oslavu, na kterou pozvete třeba 8 dětí. Pro každého připravíme 2 muffínky. Kolik jich musíme upéct?

Předložte dětem násobkovou tabulku č. 2 a učte je, se v ní orientovat. Použijte dvě tužky, které dětem ukážou protnutím výsledek. 2 (řádek) x 5 (sloupek) = 10 (protnutí)

·         Pro všechny jsou tu pak jednotky hmotnosti, č. 4. Zase využijte nejvíce praxi. Ku pomoci vám bude kuchyňská a osobní váha. Při návštěvě v obchodu, přizvěte děti k vážení ovoce a zeleniny.

https://www.youtube.com/watch?v=-wMbjNUsL-o

https://www.youtube.com/watch?v=08xu7Pt3VWI

http://www.janok.cz/dum/dum4.htm

·         Prvouka + Občanská výchova – příprava na profesní uplatnění. Jaké má kdo v rodině zaměstnání. Kdy se do práce nechodí (rodičovská dovolená, nemoc, dovolená, státní svátky). Čím by se děti chtěly v budoucnu živit.

https://prosisu.blogspot.com/2013/11/blog-post.html

https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA&list=PL5PCLBt_HqkdjeJYn-3XtLCvaSKWroW_b&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=EgQf7106-E0

náš oblíbený popelář https://www.youtube.com/watch?v=rjLDFNpU7uA a Miro https://www.youtube.com/watch?v=5W-jt6syFxY

·         Přírodopis – orientace na mapě podle barev (oceány, moře, pevnina, souš, sníh), světadíly, hranice

Využijte k práci  https://mapy.cz/zakladni?x=-20.3536189&y=-47.7627784&z=2&m3d=1&height=14762824&yaw=-57&pitch=-90&l=0

S planetou se dá točit a přibližovat. Světadíly naleznete pod č. 5.

·         A Nezbedníčkův úkol na závěr. Jména svých spolužáků všichni znáte. Podívejte se, č. 6, co s nimi ten dareba provedl! Jen jedno jméno zůstalo na fotografii správně. Najdete ho?

Klidné učení přeji, vše vypracované schovávejte a za týden jsem zpět. Vaše p. uč. Žaneta Prošková.