Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

7.AS

ÚKOLY PRO VII. AS – TÝDEN 18.05. – 22.05.

Jistě už víte, že vyučování bude do konce roku pro naše děti probíhat distančním způsobem, tedy stejně jako dosud. Stále platí: volejte, pište, foťte, mailujte. Jsem tu pro vás, pokud potřebujete s něčím pomoci J

ČTENÍ

Dnes se zaměříme na dělení slov na slabiky

A + L + N

·         Procvičujte: https://uloz.to/file/7m0Wdu8nwxiD/deleni-slov-na-slabiky-docx

·         Pokud si nemůžete cvičení vytisknout, zkuste tuto variantu: děti si vystřihnou obrázky z letáků nebo časopisů, pojmenují si jednotlivé obrázky a třídí podle různých kritérií (podle počtu slabik, nejvíce slabik, nejméně slabik, první písmeno, poslední písmeno atd.), nebo můžete využít třeba tiskátka (pokud máte)

T+K+D+J

·         Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/slabikohrani/cviceni1.htm

·         Procvičuj: http://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabiky.htm

PSANÍ

A + L + N

Přemýšlej nad slovy, která znáš ze ČTENÍ a najdi a napiš slova (aspoň jedno), která:

·         mají 1, 2, 3 slabiky

·         začínají na písmeno M, T

T+K+D+J

·         Napiš mi tři slova na 1 slabiku.

·         Napiš mi tři slova na 2 slabiky.

·         Napiš mi tři slova na 3 slabiky.

·         Napiš mi tři slova na 4 slabiky.

·         Napiš mi tři zvířata, která začínají na K.

POČTY

A+L

·         Zaměříme se na rozklad čísel. K tomuto cvičení si vezměte víčka (kostičky, figurky apod.) a manipulujte s nimi podle zadání:  http://www.naucsepocitat.cz/decomp/

·         Zopakujeme si sčítání do 5:  https://uloz.to/file/Ud9BxirXzxtG/scitani-do-5-docx

K+J+T+N+D

·         Napiš číslo o 10 větší, než jsi přečetl(a): 32, 57, 16, 90, 49, 23, 65, 84, 71, 5

·         Napiš číslo o 10 menší, než jsi přečetl(a): 96, 54, 72, 38, 45, 61, 20, 18, 83, 100

·         Piš čísla: čtyřicet osm, devadesát šest, osmdesát pět, dvacet sedm, padesát tři, sto (komu dělá problém čtení čísel, prosím rodiče o diktování těchto čísel)

PŘÍRODOPIS

Zopakuj si: https://uloz.to/file/SvHHlE8vNfHU/prirodopis-docx

ŘEČOVÁ VÝCHOVA

Zahrajeme si hru „Co by bylo, kdyby …?“ Zkus domyslet a vyprávět, co by bylo, kdyby: květiny a stromy uměly mluvit, domy byly nafukovací, lidé uměli procházet zdí, den trval jen dvě hodiny, lidé uměli být neviditelní apod. Můžeš to také nakreslit.

 HUDEBNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA

O čem je tahle písnička? Nakresli mi to.https://www.youtube.com/watch?v=KJc_faTN_Vg

PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ

Zapojujte se do všech domácích prací a ulehčete práci maminkám – mytí a utírání nádobí, vytírání podlahy, luxování, utírání prachu, převlékání lůžkovin, vynášení odpadkového koše – to jsou jednoduché činnosti, které jistě zvládnete.

A ještě úkol od paní učitelky Ivany Jelínkové - OBČANSKÁ VÝCHOVA

Vztahy ve škole - vaším úkolem je vyjmenovat všechny profese, které ve škole  jsou (paní ředitelka, pan školník, paní učitelka..…). 

 

Nyní mamince odpovězte na tyto otázky.   

 

1. Jak se jmenuje vaše paní učitelka?

2. Jak se jmenuje vaše paní asistentka?

3. Jak se jmenuje paní učitelka, která u vás učí občanskou výchovu?  

3. Jak se jmenuje paní ředitelka? 

4. Někdo si možná vzpomene, jak se jmenuje pan školník?

5. Co paní učitelky ve škole dělají? 

6. Co dělá ve škole paní kuchařka?

7. Jak se mají žáci chovat ve škole k učitelům a ke svým spolužákům. 

Pro tento týden je to vše, děkuji všem, kdo jste s dětmi trpělivě pracovali, máte můj obrovský DÍK a neskutečný obdiv!!!