Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

7.BS

Milí žáci,

posílám další pozdrav. Chválím ty, kteří se se mnou učí online. Pokud bude někdo potřebovat pomoc, obraťte se na mě. Pracovní listy si vyzvedávejte ve středu dopoledne nebo po domluvě.

Čj – denně si alespoň chvilku čtěte, zkoušejte text převyprávět maminkám. Pokud některému slovu nerozumíte, napište mi ho, zkusíme si vysvětlit.

6. ročník – práce s textem, vyhledávání sloves v určité osobě, psaní adresy – pracovní listy předány matce

7. ročník – vzory podstatných jmen rodu mužského životného – dle rozdaných pracovních listů

9. ročník – věta jednoduchá a souvětí – umět spočítat, kolik vět má souvětí

M

6., 7. ročník – počítání se závorkou - vše vysvětlím při online výuce. Denně prosím počítejte, alespoň pět příkladů

Tady si zahrajte jednoduché pexeso s násobilkou

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-ctverecky-1-uroven/105

9. ročník – obvod trojúhelníku, dělení se zbytkem

http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_pocitame_obvody.htm

NJ

Procvičuj slovní zásobu – sport – ve spojení UMÍM HRÁT – ICH KANN SPIELEN, CHCI HRÁT – ICH MOCHTE SPIELEN

D

6. ročník – pád řeckých civilizací

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EVnR-mxlPXlGoa5tHuNtttMBPmmgdpQ7wSY4-Neospghig?e=cXPelo

7. ročník – církev a křesťanství

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EUI85VfVwyJBsQ8GgBAhvEMBBJY5irmL5NKEcdDheEShig?e=booau3

9. ročník – převrat v únoru 1948

 

Z

6. ročník – namaluj, co znečišťuje ovzduší

7.  ročník –

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1UNzVBN0M2M1ZFM0tJQ1lWNTYwN1ZNR0dLUC4u

9. ročník – státy Asie – víš, o kterém státě Asie se teď nejvíce hovoří v televizi? A v jaké souvislosti?

 

ZŠS

ČT – rozšiřování slovní zásoby – zdrobněliny slov, čtení psacího písma, určování počtu slabik

Ps – tajenka, přepis slov

Po - Luky - obrázkové a řetězové počítání

         Honzík procvičování a znázorňování násobilky č. 2

Tak pro tento týden ode mě vše. Mějte se moc hezky, užívejte si sluníčka, pomáhejte maminkám, budu se na Vás těšit.

Věra Tučková