Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

1.A

Zdravím děti i rodiče.

Velmi chválím děti, které plní domácí úkoly.  Opakovaně připomínám možnost konzultací, přesto se mi někteří vůbec neozýváte.

Čj

Pokračujeme v procvičování čtení slabik sa, se a přidáme si: si, sí, sy.

V čítance  pokračujte na str. 79 - 81, 107. Opakujte si čtení vět a nezapomeňte, že každá věta začíná velkým písmenem a končí tečkou, otazníkem nebo vykřičníkem. 

Ze str. 107 - 108 opisujte známá písmena  (m, l, s, v, t),  slabiky (su, se, sa, sy) a slova (mísa, maso, solí, síla, síto, visí, sova, vosa, lesy).

Naučte se jednoduchou básničku

PAMPELIŠKA

Jak zlatá hlavička, jako záře sluníčka,

v trávě pampeliška svítí, je to žluté jarní kvítí.

M

Stále opakujeme a procvičujeme počítání do 5.

Zopakujte si znaménka - a =, protože začneme odčítat od čísla 5

5 - 1 = 4

5 - 2 = 3

5 - 3 = 2

5 - 4 = 1

Příklady si procvičujte v pracovním sešitě na str. 103 - 104

ČaS

Opět vás pošlu na procházku do přírody. Všímejte si, jaké je počasí. Jaké rostou venku květiny a zjistěte jaké stromy nebo keře právě kvetou. Můžete je i vyfotit nebo nakreslit a poslat na náš e-mail.

Mějte se hezky a dávejte na sebe pozor. Vaše paní učitelka Prokopová.