Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

2.A

Čj:

 

Nácvik čtení a psaní písmene Ř, ř.

Ř, ř na začátku, uprostřed a na konci slova.

Opis slabik ze s. 101.

Čtení a opis ze s. 132 nahoře.

Čtení vět s. 102 – 103.

Nácvik básně ze s. 142 vpravo na procvičení hlásky ř.

M:

 

Sčítání a odčítání v oboru do 10.

Rozklad čísel.

Porovnávání čísel, pojmy větší, menší, rovno.

Manipulace s penězi.

Geometrické tvary – čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice.

ČS:

 

Základní druhy ovoce a zeleniny.

Chování živočichů v ročních období, např. včela.

Vv:

 

Nakreslit, namalovat včelu, úl a med.

Pč:

 

Stavění stavebnice.

Hv: Naučit se novou píseň dle vlastního výběru. Vytleskávání rytmu při zpěvu.

 

Tv: Zatancovat si při zpěvu písně.