Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

5.A

Milí žáci,  

v době přerušení výuky si opakujte a procvičujte uvedené učivo: 

 

PL = ZKRATKA PRO PRACOVNÍ LIST

 

Čj – Vypracujte PL - Český jazyk - opakování + PL pro zábavu - ZVÍŘÁTKA a HÁDANKY

     - TVAROSLOVÍ - druhy slov - PODSTATNÁ JMÉNA - pracujte v učebnici na str. 72-74 -  

        přečtěte, vypracujte

     - Vypracujte PL - ČTECÍ KARTA - přečtěte a pracujte s textem, splňte zadané úkoly

     - Vypracujte  PL - ROZLIŠ, CO JE VĚC, ZVÍŘE A ROSTLINA. VYBARVI PODLE DANÝCH

                                   BAREV.

 

Nj – vypracujte pracovní list, který jste dostali - ČTI, OPAKUJ A UČ SE ČÍSLICE -

                               - opakujte číslice 1 - 20

                               - čtěte a učte se číslice po desítkách - 10, 20, 30, ............ 100

     - napište aspoň -  5 slovíček - potraviny

                              -  5 slovíček - domácí zvířata / Google překladač vám pomůže/

       

 

M  -  Procvičujte sčítání i odčítání trojciferných čísel v oboru do 1000 - vypracujte pracovní list

         HRY S ČÍSLY - TROJCIFERNÁ ČÍSLA

     -   POČÍTÁNÍ S PENĚZI - pracujte s učebnicí, napište do sešitu: str. 41/13

                                                                                                              str. 41/19

     -   Na str. 41 - 43 si vyberte dvě slovní úlohy a vypracujte do sešitu

 

     -  Vypracujte obě strany PL - VYBARVI PODLE VZORU  a SPOČÍTEJ, VYBARVI -

             základní rovinné útvary - opakování

 

 

ČS  - VODA JE VZÁCNÁ TEKUTINA - odpovězte na otázky - napište:

          - Můžeme žít bez vody?                                       - K čemu vodu potřebujeme?

          - Kdo všechno potřebuje vodu k životu?              - Kdo může vodu znečistit?

          - Proč nemůžeme vodou plýtvat?                         -  Napiš, jak chráníme vodní toky.

          - Kteří živočichové žijí ve vodě?  Vypracujte PL - KTEROU RYBU RYBÁŘ CHYTIL?

 

       - Napište pár vět o tom, jak trávíte VOLNÝ ČAS - namalujte obrázek.

 

 

UČIVO SI ROZLOŽTE NA JEDNOTLIVÉ DNY, NEDĚLEJTE VŠECHNO NAJEDNOU.

 

Zpívejte, malujte, cvičte /abyste neztloustli/, čtěte, učte se /aspoň trochu/ a NEZLOBTE  

RODIČE 

Všechny úkoly, které máte plnit, budu kontrolovat. Pracujte sešitu či na papír. Všechny pracovní listy si uschovejte.

Každý den se od 9.00 hodin  můžete učit spolu s televizí - ČT 2 - pořad  UčíTelka, tak se  

dívejte. Najdete i na internetu -  https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/ 

 

Dále se můžete učit na internetu na stránkách - www.onlinecviceni.cz  - na těchto stránkách semusí rodiče zaregistrovat, protože vám není 18 let a můžete začít. Je tam spousta cvičení na procvičování. Zapisujte si, co jste procvičovali.

Mějte se hezky a OPATRUJTE SE                                    Pavla Remutová