Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

9.A

Plán vzdělávání na dálku: 9. A – 18. 5. - 22. 5. 2020

Hezký nový týden, všechny vás zdravím a jak by řekl atlet, už jsme skoro na cílové rovince. Tak se držte, ať do toho cíle vběhnete jako vítězové. A pro tento týden mám pro vás tyto úkoly:

ČESKÝ JAZYK: Souvětí a věta jednoduchá

Uč. str. 59/cv. 6 – cvičení opiš do ŠS a zakroužkuj spojku, kterou jsou věty jednoduché spojeny. A dále napiš 4 věty jednoduché. A 2 souvětí.

Sloh: napiš do ŠS 5 - 7 vět na téma: Co se mi doma líbí.

LV: (literární výchova): přečti si pohádku a napiš, v čem spočívá dobro a v čem zlo. Vypiš hlavní postavy.

MATEMATIKA: Průměr

Uč. str. 58/ cv. 1 – vypočítej průměr podle žákovské knížky v ČJ a M.

Uč. str .58/ cv. 3. a cv. 4 – do ŠS

DĚJEPIS: SAMETOVÁ REVOLUCE – uč. str. 62 – do ŠS opiš slovníček a písemně odpověz na otázky pod slovníčkem.

https://www.youtube.com/watch?v=QYVnpAmlT_g

https://www.youtube.com/watch?v=68LUcJbkmeM

ZEMĚPIS: SEVERNÍ ČÁST JIŽNÍ AMERIKY

UČ. STR. 44 – 45 PŘEČTI SI, UDĚLEJ VÝPISKY A PÍSEMNĚ do ŠS odpověz na 3 otázky ve žlutém rámečku a podívej se na reportáž.

https://www.youtube.com/watch?v=UKjDwRTZYVk

PŘÍRODOPIS: OPADAVÉ LISTNATÉ LESY, SEVERSKÉ JEHLIČNATÉ LESY (TAJGA) a TUNRTA

Uč. str. 68 – 69 do ŠS vypracuj výpisky a písemně odpověz na 4 otázky na str . 69 dole.

https://www.youtube.com/watch?v=LZXGAMQUmcU

https://www.youtube.com/watch?v=toExM3df2Vw

OBČANSKÁ VÝCHOVA:

OBČAN V KONTAKTU S ÚŘADY  - Základy a zásady slušného chování na veřejnosti, v úřadech, ve veřejných institucích  - napiš 5 vět o tom, jak se má člověk chovat na úřadech a 5 vět o tom, jak se nemá chovat.

A i nadále sledujte vysílání:

ČT edu — Česká televize        UčíTelka — Česká televize      Čt odpoledka

Hezký týden - Erika Bednárová a jsme v kontaktu přes naši skupinu 9. A na Messengeru.

 

FYZIKA

 

Jaderná energie- ochrana lidí před radioaktivním zářením. Jaká jiná záření nám škodí? - Rentgenové záření, ultrafialové záření. Odpovězte na otázku ze strany 94.

 

·       Učebnice str. 93- 94

 

https://www.youtube.com/watch?v=atQmWTHCa5g

 

Vaše vypracované odpovědi posílejte na email: 9bspecmo@seznam.cz.

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

 

CHEMIE - Podívej se na opakování  - Soli:

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EfA_EnHxPVNEoAc5QP9CFL4BpTNxko8wDMwQGo6Rl8VxJw?e=omiRD9

 

 

 

A vypracuj následující test:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNE9PQk5ZRkc5WDFUOEhWOUdQN1ZIVUVSTy4u

 

 

 

Zdraví Rak Petr 🙂