Archiv: !

18.5. - 22.5. 2020

9.B

Německý jazyk:  

Das Reisen – rozhovory s překladem - uč. str. 22 - 24

Pracovní list - předán osobně ve škole

IX.B

Milí deváťáci,

zase tu mám pro Vás nějaké zadání. Stále platí, že buď nafotíte a pošlete přes WhatsApp, e-mail 9bspecmo@seznam.cz nebo doneste osobně vypracované mě do školy. Ale to už dávno víte!

MATEMATIKA

Opakování zaokrouhlování- nezapomeňte, že 0- 4 je směr⏬ a 5- 9 směr ⏫. Dále zopakujte zlomky a smíšená čísla.

·        učebnice str. 52- 54

MATEMATIKA- Geometrie

Objemy těles- jednotky objemu. Nezapomeňte, že u jednotek krychlových už se jedná o 3 desetinná místa. Např: 1 centimetr krychlový = 1000 milimetrů krychlových.

·       učebnice str. 77, cvičení 1, 2, 3, 4, 5- pouze převádíte jednotky

ČESKÝ JAZYK

Opakování- vyjmenovaná slova

·       Učebnice str. 15, cvičení 8, 9, 10

·       Přidejte si i stranu 16 a připomeňte si, co je kořen slova, část předponová a příponová- cvičení 11, 12, 13

 

 OBČANSKÁ VÝCHOVA

Zopakujte si základy a zásady slušného chování na veřejnosti, na úřadech a ve veřejných institucích, třeba ve škole. Napište mi krátké zamyšlení o tom, jak bychom měli chodit oblečení a upraveni do školy, na úřady, do divadel, k lékaři.

ZEMĚPIS

Střední Amerika- státy, krajina a pohoří, zemědělství, nerostné bohatství a obyvatelstvo. Odpovězte na otázky na straně 35.

·       Učebnice str. 38- 39

https://www.youtube.com/watch?v=rAhGiUuz48Q

PŘÍRODOPIS

Vlivy lidí na prostředí v minulosti, odpovězte na otázky na straně 72.

·       Učebnice str. 71- 72

https://www.youtube.com/watch?v=_lfZMSDT-Nw

DĚJEPIS

Nové společenské poměry v Evropě- vznik České republiky, odpovězte na otázky na str. 55- zopakujte si okupaci Československa.

·       Učebnice str. 63- přečtěte si žlutý článek a zamyslete se

FYZIKA

Jaderná energie- ochrana lidí před radioaktivním zářením. Jaká jiná záření nám škodí? - Rentgenové záření, ultrafialové záření. Odpovězte na otázku ze strany 94.

·       Učebnice str. 93- 94

https://www.youtube.com/watch?v=atQmWTHCa5g

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 😊

 

CHEMIE - Podívej se na opakování  - Soli:

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EfA_EnHxPVNEoAc5QP9CFL4BpTNxko8wDMwQGo6Rl8VxJw?e=omiRD9

 

 

 

A vypracuj následující test:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNE9PQk5ZRkc5WDFUOEhWOUdQN1ZIVUVSTy4u

 

 

 

Zdraví Rak Petr 🙂