Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

6.AS

Krásný nový týden všem.  

Věřím, že se vám daří dobře a těšíte se na nové úkoly 😊. Tady jsou https://specmo-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/prosza_specmo_cz/EtZkTwyapnpFq_RH6CGKnbQBdNStk-7K-xaJAfWC3rAW7g?e=tVMnMp 

•Nadcházející dny si Janička, Petr, Jája a Páťa zamotají hlavinky s určováním dě tě ně. 

https://www.youtube.com/watch?v=27pSiOcRMnc  

https://slideplayer.cz/slide/13151066/  K této prezentaci máte připravený text ve Wordu č.1, kde si můžete vybrat velká nebo malá tiskací písmena. 

•Nikolka, Šíma a Vláďa si zkusí skládání slov. Postupujte prosím s dětmi následovně: 

1.Řekněte dětem dané slovo z cvičení, které tam naskočí (př. PUSA). Slovo několikrát opakujte a nechte je poznat počáteční písmeno. 

2.Dále přidávejte vždy po písmenku  - PU.. a opakujte. Neříkejte písmena zvlášť, ale jako slabiku. Zkuste, zda děti slyší následující písmeno a najdou jej. Pokračujte stejně i s dalšími písmeny - PUS. , naposledy PUSA. 

Online cvičení zde https://skolakov.eu/cesky-jazyk/1-trida/budu-dobre-cist/hlaska-a-pismeno-S/cviceni.html  

•Pohovořte s dětmi o jednotkách objemu. Využijte opět různé měrné pomůcky v domácnosti a na zahradě. Přelévejte vodu z menších do větších a naopak. Pozorujte hladinu, kolik zbývá, zda přeteklo,… Nechte je, pohrát si s kelímky, miskami… večer ve vaně.

Pod č 2. se skrývají pracovní listy i na opakování předchozích jednotek délky a hmotnosti. 

•Janička, Petr, Jája a Páťa si procvičí rozklad čísel do 100 (dočítání). 

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/zonglovani-s-micky/priklady1.htm  

•Nikolka, Šíma a Vláďa si procvičí rozklad čísel do 20 bez přechodu. I online příklady si prosím znázorněte pomocí pomůcek (víčka). Děti to budou ještě dlouho fixovat, tudíž nemohou pracovat z paměti. Stále budeme pracovat s názorem a přendávat, přidávat, ubírat. 

https://www.youtube.com/watch?v=6skoZfAdBsA  

https://skolakov.eu/matematika/1-trida/numerace-do-20/pernikova-srdce/priklady1.htm  

 •Prvouka – Něco se přihodilo. Mám podezření, že skřítek Nezbedníček nám onemocněl, jelikož ve třídě jsem nenašla vůbec žádnou lumpárnu. Jistě leží v postýlce, jako tento skřítek, č. 3 a léčí se, aby byl brzy fit. Držme mu palce, ať je mu brzy lépe.

I Pepina nám onemocněla! Jaký byla pacient, se můžete podívat zde  

https://www.youtube.com/watch?v=KWD6gnS5CEE  

       Povídejte si s dětmi o nemoci, jak sdělit potíže, ošetření drobných poranění. 

Zahrajte si na doktory, zalepte, obvažte poranění. Upozorněte na léky, na které děti bez vašeho svolení nesmí sahat. 

•Občanská výchova - pohovořte s dětmi o vzdělávání v ČR, významu vzdělávání a právu na vzdělání.  

https://slideplayer.cz/slide/3633126/  Tato prezentace je pro Vás, abyste měli podpůrný nástin pro komunikaci. Zakomponujte opět do situací, které děti znají (jakou školu navštěvují sourozenci, kamarádi, kam chodila maminka, když byla malá, atd.) 

Pod č. 4 jsou schovány obrázky “holčiček”. Vystřihněte je, nalepte každou zvlášť na papír a dokreslete k nim školu, do které chodí (jesle, MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ). 

Jak Andulku nevzali do školy, se můžete podívat zde:

 https://www.youtube.com/watch?v=Gofn1Q_qemo 

•Přírodopis – zeměpisná poloha ČR, hranice, sousední státy. Opět se nabízí práce s mapou, kde můžete dětem ukázat vše potřebné. 

https://mapy.cz/turisticka?x=15.0469160&y=50.2457312&z=6&l=0&base=ophoto  

       https://beckotc.webnode.cz/vlastiveda/poznavame-nasi-vlast/nase-vlast-ceska-republika/  

       http://www.brumlik.estranky.cz/file/880/sousednistatykonec.htm 

       https://horalka8.webnode.cz/nase-vlast/  

•Všechny Janičky měly v neděli svátek! Proto pogratulujme alespoň na dálku, té naší Janince.🍀💐JANIČKO…krásné jmeniny. 

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/prosza_specmo_cz/EUkoVvbWyJFBvlaK9185gMgB0vB0fXyni8dJQpsRfQLrZw?e=o3Zuzz 

•Pojďme tančit s naší žraločí rodinkou https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w 

To je pro tento týden vše, opatrujte se a smějte se. Myslím na vás, vaše p. uč. Žaneta Prošková.