Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

7.BS

Učivo na další týden je již připraveno . Pracovní listy, které jste si vyzvedli, doneste prosím do konce týdne.

ČJ – procvičujte čtení tiskacího i psacího písma a dále:

6. ročník – neurčitý způsob u sloves – infinitiv

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EcASEqj_CjVOofhLk76n0rQB4s38Ps-t5VVei_BJfu3AFQ?e=OfTCVP 

7. ročník – vzory rodu mužského životného předseda, soudce

9. ročník – shoda přísudku s podmětem

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/Eee2VjGRGhhPiNTc9Enl4eMBGih7-AZcWmzYGzVnA-3nDQ?e=cJPpZu 

NJ – pro všechny ročníky

Upevňování slovní zásoby – jarní sporty, zimní sporty

M

6. ročník – počítání se závorkou víceciferných čísel - např. 3 200  : (110 -10)

7. ročník – počítání se závorkou víceciferných čísel

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EeccawEHFXxIvc-sZf2kQCUBV5GdMb_6hcYIJDZjJoww5A?e=RyuNtN 

9. ročník – pamětné sčítání a odčítání

6. ročník – starověký Řím

https://www.youtube.com/watch?v=iOC6xHzUaxA&list=PLed-KQUlcyHhK0PaBfNvuKVsY7UQxjBqA 

7. ročník – Mistr Jan Hus – poslechni si toto

https://www.youtube.com/watch?v=LHqDEOJjmmE 

9. ročník – situace po válce - osobnosti 50let 20. století

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EXuwJ_DK155BhfFBFFuD1xoBmjit8TnuVy8Tyry0Md2skQ?e=QTg8TL 

Z

6. ročník – ekologické problémy ve světě – znečišťování vody a půdy

https://www.youtube.com/watch?v=YJXadSvUYk8 

7. ročník – Liberecký kraj

https://cs.wikipedia.org/wiki/Libereck%C3%BD_kraj 

9. ročník – Asie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Asie 

ZŠS

ČT – přesmyčky jmen, doplňování vhodných slov do vět – viz pracovní list

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EaS5Jv81PQ9EmO_eV7LgV0oBUOR2uLUuHuHi0NmDSUoavQ?e=DyBZTi 

PS – přepis slov (dodržujte velikost písma, čárky, háčky, aby bylo písmo úhledné)

PO – geometrické tvary – nakresli nejprve od ruky, poté s použitím pravítka, zkuste i kružítko na kruh, nezapomeňte geometrické tvary pojmenovat velkými tiskacími písmeny

Stále nezapomeňte pomáhat maminkám, uklízet si své věci, dodržovat hygienické návyky.

Těším se na Vás. Věra Tučková

PŘÍRODOPIS

6. ROČNÍK

FUNKCE SEMENO X PLODY

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/drazja_specmo_cz/ESSbxTnMeApHn9a_EY_Xj8ABngWkJfBxic405bXt-kpnLQ?e=ZlGmCC 

Také si zopakuj stavbu rostliny

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_1.roc/jaro_rostliny1.htm 

7.ROČNÍK

LÉČIVÉ ROSTLINY

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/drazja_specmo_cz/EYpvfMCLWjNNpl-GqrcpeKQBixqQksxrQt-FvFxkiR7FqA?e=57StTX 

https://www.youtube.com/watch?v=T3WP_HdTKWI 

9. ROČNÍK

EKOSYSTÉMY, SPOLEČENSTVA LESA

https://edu.ceskatelevize.cz/listnate-stromy-casti-stromu-ekosystem-5e4418fe17fa7870610ed2a7 

https://edu.ceskatelevize.cz/vyznam-spadlych-stromu-pro-les-5e441f44d76ace2c451de329 

ZŠS ORIENTACE NA MAPĚ DLE BAREV

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/drazja_specmo_cz/EeBFCpm0qqFAs6XEnDvlDdABt_9jhAWQIpGzLp9qdzuFWQ?e=klcRTR 

ZKUS SE PODÍVAT NA MAPU A NAJÍT: KRUŠNÉ HORY, ZDA V MOSTĚ MÁME NĚJAKÉ RYBNÍKY, POTŮČEK - NAJDEŠ PODLE BARVY NA MAPĚ. 

OBČANSKÁ VÝCHOVA

6. VÝZNAM VZDĚLÁVÁNÍ - PROČ CHODÍM DO ŠKOLY, TAKÉ ODPOVĚZTE NA OTÁZKU CO DĚLÁTE VE ŠKOLE NEJRADĚJI.

http://rysava.websnadno.cz/prvouka_2.roc/veskole.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=NgiWrL0u-5k 

7. ROČNÍK

PRINCIPY DEMOKRACIE

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/drazja_specmo_cz/ERaWhuhsMdlKlROx7MpDYiEBU9zISxnNG-D6dO8r0HVqrw?e=yslZnj 

https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/drazja_specmo_cz/EV2L-BIxBOJPtZylyiEK1DQBVmsijcMVNudHeTnojSEXgw?e=ShABtd 

9. ROČNÍK

VOLNÝ ČAS - KULTURA, SPORT

https://www.youtube.com/watch?v=80ImRC2ZW8E 

Zkuste si říci, jaké kulturní zařízení jsou v Mostě, jaké jsou letní sporty a jaké zimní sporty. 

ZŠS

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ

https://edu.ceskatelevize.cz/vyplazovat-jazyk-se-nema-5e441f6dd76ace2c451de482 

https://edu.ceskatelevize.cz/popotahovat-se-nema-5e4421d6e173fa6cb524a887 

https://edu.ceskatelevize.cz/posmivat-se-druhym-se-nevyplaci-5e4421d5e173fa6cb524a881 

Zkuste si zahrát hru, kdo koho pustí v autobuse sednout, kdo vchází a kdo vychází ze dveří.