Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

PŠ1A

Dobrý den, moji studenti, 

jsme v polovině května a já na vás stále myslím a přeji vám pevné zdraví.  Opatření pomalu končí, ale stále dodržujte veškerá nařízení. Roušky v uzavřených prostorách stále platí a stále platí posílání práce na Whats App. V polovině června (datum upřesním) vás  poprosím o donesení sešitů ke kontrole. 

Český jazyk: skloňování osobních zájmen(já, ty ,on,....)Opis textu a vyhledání osobních zájmen(text může být libovolný).

Matematika: Desetinná čísla a jejich využití v praxi(ceny a míry) Sčítání více desetinných čísel, práce s kalkulačkou.

Geometrie: opakování geometrických útvarů v rovině(čtverec, obdélník, kruh,...)

PP: Uvařte s rodiči  jednoduchou polévku, např. česnekovou polévku a do sešitu zapište pracovní postup a recept. Zopakujte si zavářky do polévek, jaké znáte(nudle, kapání, noky, apod.

ZV-životospráva těhotné ženy.

RV- Údržba a práce v domácnosti. Popis jednotlivých činností, povídání si o tom, jak je to ve vaší rodině. Kdo jaké má role při úklidu.

    Mějte se krásně,  choďte do rozkvetlé přírody a očekávejte další informace. Kontaktujte kamarády, brzy na viděnou, paní učitelka Petra Šamunová

Německý jazyk

 – opakování slovní zásoby, zaměříme se na svojí třídu a pojmenujeme věci ve třídě. Pokusíme si odpovědět na otázky: “Kde  jsou?  Jsou tady? Nejsou tady?“  A opět počítáme, tentokrát do sta. 

Dramatická výchova

-najdeme na internetu básničku“ Kuře v obilí“ a naučíme se jí recitovat.

 Občanská výchova 

– Co to jsou státní svátky a proč jich máme tolik?

Informatika

 – Vytvoříme dokument Word a přesuneme do něj nějaký článek na téma letošní dovolené

PŠ1A VESMÍR ZKUSTE MI NAKRESLIT, JAK PODLE VÁS VYPADÁ VESMÍR. TAKÉ MÁME SOUHVĚZDÍ, TAK MI DO SEŠITU NAKRESLETE 3 SOUHVĚZDÍ A NAPIŠTE, JAK SE JMENUJÍ. 

https://edu.ceskatelevize.cz/meteor-kamen-z-vesmiru-5e441a40f2ae77328d0a6a53 

https://edu.ceskatelevize.cz/co-vime-a-nevime-o-vzniku-vesmiru-5e441f09d76ace2c451de0d4