Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

6.A

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa – str.43

cv. 12 a) doplň obojetné souhlásky (vyjmenovaná slova)

            b) podtrhej slovesa

            c) vypiš z článku slovesa – mýlím, cvičím, sbírám, uklízím – a časuj je ve všech osobách a číslech          

            (pomůže ti tabulka na str. 40)

            d) podtrhej podstatná jména

cv. 13 – určit druhy vět

V obchodním domě – str. 67

cv. b) utvořte věty, ve kterých použijete slova z cvičení

ČTENÍ

„ Jak je těžké si vybrat správné povolání “- str. 66 – 69

Článek jste měli za úkol číst již minulý týden – přečtěte si článek i tento týden a odpovězte na otázky:

1.Čím chtěl Bořík být, když se už nechtěl stát strojvůdcem?

2.Proč si Bořík myslel, že jeho vybrané povolání je dobré zaměstnání?

3.Co si myslela maminka o tatínkovi a Boříkovi?

4.Kam bude muset Bořík jít, než se stane detektivem?

5.Čím nakonec Bořík bude?

6.Vypiš všechna jména kamarádů Boříka.

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem přes desítky – str. 57

cv. 4 – proveďte i zkoušku

slovní úlohy – cv. 3

dělení se zbytkem

najdi chybně vypočítané příklady a vypočítej správně

52 : 6 = 6 zb. 3                                                   33 : 5 = 6 zb. 3

38 : 7 = 5 zb. 3                                                   41 : 7 = 5 zb. 2

40 : 6 = 6 zb. 4                                                   73 : 8 = 9 zb. 1

20 : 8 = 2 zb. 5                                                   66 : 7 = 8 zb. 5

56 : 8 = 8 zb. 2                                                   28 : 3 = 9 zb. 1       

Geometrie

Pomocí pravítka narýsuj 2 úhly ostré, 2 úhly pravé, 2 úhly tupé.

(v učebnici na str. 91 si najdi, jak úhly vypadají)   

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Správný režim dne – opakování učiva

Režim dne (denní rytmus) se skládá: 8 hodin práce

                                                                  8 hodin spánku

                                                                  8 hodin volného času

Práce – patří vyučování ve škole, domácí příprava na vyučování, psaní domácích úkolů, pomoc rodičům v domácnosti.

Spánek – pro naše tělo nepostradatelný, děti potřebují více spánku než dospělí.

Volný čas – není nicnedělání, správně využitý volný čas je takový, který věnujeme sportu a našim zábavám neboli koníčkům.

Denní rytmus členů rodiny je různý.

Úkol: napiš denní řád (rytmus) teď, v době koronaviru. A) tvůj

                                                                                                   B) jednoho člena rodiny

PŘÍRODOPIS

Botanika – semena a plody

Semeno – vzniká z oplozeného zárodku.

Plod – vyživuje a chrání semeno, obsahuje jedno i více semen, pomocí plodů se rostliny rozmnožují.

Plody jsou suché a dužnaté

Suché plody – rozdělujeme na pukavé (po dozrání se otevírají a semena z plodů vypadávají)-  hrách, mák

nepukavé (mají jedno semeno a po dozrání se uvolňují z rostliny celé) – lískový oříšek, pšenice, slunečnice, bukvice

dužnaté plody – mají měkké oplodí

patří mezi ně bobule – rajče, okurka, hroznové víno

                        peckovice – švestka, broskev, meruňka

                        malvice – hruška, jablko

souplodí – více plodů navzájem spojené – maliník, jahodník

plodenství – více samostatných plodů – rybíz, bez černý

rozšiřování semen plodů: větrem, živočichy, vodou, vlastními silami

Otázka a úkoly: 

1.Kdy vznikne semeno?

2.Co je plod?

3.Proč je plod pro semeno důležitý?

4.Jak se plody rozmnožují?

Šesťáci, posílám úkoly na další týden. Nejsou prázdniny – učte se, vypracovávejte úkoly!!!!

Vypracované úkoly ke kontrole posílejte na 6a@specmo.cz, nebo je noste do školy – každý den od 8.00 – 11.30 hodin. Můžete si přijít vyzvednout pracovní listy. Vaše třídní Martina Čáková

Německý jazyk: 

Das Einkaufen - překlad jednoduchého textu- skládání vět podle předlohy (uč. str. 27)

Obrazová příloha - https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EYZaP7hVan5JqTXL9IoYr2gBknUwb1qqkjDdKVxDrOuGNA?e=bUW6k2 

Pracovní list k dispozici osobně ve škole.

FYZIKA

Gravitační síla- jak určujeme vodorovný a svislý směr, měření gravitační síly. Odpovězte na otázky 1, 2, 3 na straně 40, odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz.

•Učebnice str. 38- 40

Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B  EGYPT -najdi na internetu čt1-ivysílání -zadej E, do vyhledávače zadej:  

1. Cestománie-Egypt

2. Svědkové času- Starověký Egypt a podívej se na pořady

Zeměpis 6. roč.

Typy písma ve světě

https://www.youtube.com/watch?v=lWqKczmun7w

https://www.youtube.com/watch?v=cnANe2qawo4

Podívejte se na videa. Zdraví Brunnerová