Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

6.B

     Vyzývám zástupce žáků, kteří si ještě nevyzvedli prospěch za 3. čtvrtletí (období únor a březen), aby se dostavili do školy, kde jim bude předán 

Několik žáků si nevyzvedlo novou práci!

Pokud vám není nějaká látka jasná, dostavte se do školy, bezpečně probereme osobně.

Čj -  pravopis slov- vypracovat do sešitů vždy jedno cvičení z prac. listu (psát datum)

     - vyhledávání sloves v textu – osoba, číslo, čas

     - časování sloves mít - nemít

     - slohová výchova – společenský styk – pohyb těla při komunikaci

        vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

     - literární výchova - poslech - práce s odposlouchaným příběhem (orientace v postavách a části 

       příběhu – reprodukce)

Nj – opakování - fixace slovní zásoby probraných témat – škola

      - zařízení třídy – jednoduché rozhovory

     - číslice 1 – 10, sčítání - odčítání

      - vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do listů)

M – násobilka, dělení se zbytkem v oboru m. násobilky,

      -  sčítání – odčítání s přechodem více číslic přes základ v oboru do 1 000

      - římské číslice – seznámení se zápisem čísel římskými číslicemi

      -   G – základní geometrické útvary, úhly – osa úhlu

      -  vypracovat zadané pracovní listy (pracovat do lisů)

      - u přeložených listů opisovat příklady do sešitů (datum)

P – rostliny – patra rostlin

   - stavba vyšších rostlin - popis nadzemní a podzemní části rostliny – pracovní list

Ov – Region – region Most - orientace v problematice – okolí bydliště, 

       - hodnocení a vyvození zlepšení případných nedostatků – zapsat do pracovních listů

Dějepis 6.A,B  EGYPT -najdi na internetu čt1-ivysílání -zadej E, do vyhledávače zadej:  

1. Cestománie-Egypt

2. Svědkové času- Starověký Egypt a podívej se na pořady

Zeměpis 6. roč.

Typy písma ve světě

https://www.youtube.com/watch?v=lWqKczmun7w

https://www.youtube.com/watch?v=cnANe2qawo4

Podívejte se na videa. Zdraví Brunnerová