Archiv: !

25.5. - 29.5. 2020

9.B

Moje milá třído,

chválím Vás za Vaší práci a přidávám další várku zadání. Opět platí, že buď nafotíte a pošlete přes WhatsApp, e-mail 9bspecmo@seznam.cz nebo doneste osobně vypracované mě do školy. Takže se budu těšit!

MATEMATIKA

Opakování výpočtu poměru- dělení v daném poměru. Příklady 1 a 2 (str. 28 a 29) jsou návodem, jak vypočítat zbývající úlohy. Není to těžké, tuto látku už umíte!

• učebnice str. 28- 29

MATEMATIKA- Geometrie

Objemy těles- objem kvádru. Načrtněte si obyčejnou tužkou kvádr a pojmenujte strany, opište celou úlohu “příklad”. Přemýšlejte nad způsobem výpočtu. Úlohy 1, 2, 3 dole si necháme na příští týden.

•učebnice str. 77- 78

ČESKÝ JAZYK

Opakování- předpona(od-, za-, na-, roz-, u-), přípona

•Učebnice str. 17- cvičení 14, 15, 16- nezapomeňte na úkoly a, b, c, na vyznačování použijte barevné pastelky

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Tématem pro tento týden je: Občan v kontaktu s úřady. Jak máme být oblečeni a upraveni víme, jak se máme chovat také víme. Podívejte se na krátká videa, jak takový kontakt a komunikace může probíhat.

https://www.youtube.com/watch?v=11YpGhXaOV0 

https://www.youtube.com/watch?v=9rMqSSx62pk 

ZEMĚPIS

Jižní Amerika- státy, krajina a pohoří, zemědělství, nerostné bohatství a obyvatelstvo. Odpovězte na otázky na straně 39. Kdo byl Amerigo Vespucci?

•Učebnice str. 40- 41

https://www.youtube.com/watch?v=JhPkMjQfFgI 

https://www.youtube.com/watch?v=t8ZU9dvT3uc 

PŘÍRODOPIS

Vlivy lidí na prostředí dnes, ovzduší, odpovězte na otázky na straně 74.

•Učebnice str. 73- 74

https://www.youtube.com/watch?v=3gPRqcTksuk 

https://www.youtube.com/watch?v=E4weNQ2tEBA 

DĚJEPIS

Zopakujte si , co se stalo v roce 1989- Sametová revoluce, jak se změnil život občanů po roce 1989, odpovězte na otázky na str. 62

•Učebnice str. 61- 62- stačí pouze přečíst a zopakovat si události

https://www.youtube.com/watch?v=x8YG2YNhqxY 

FYZIKA

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

https://www.youtube.com/watch?v=rw5LTSnRUxE 

https://www.carbounion.cz/radce/jasne-a-prehledne-co-patri-mezi-obnovitelne-a-neobnovitelne-zdroje-energie 

Z druhého odkazu si stručně napište, co jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 😊

Německý jazyk: 

Počty do 1 000 000 – psaní a čtení číslic od 10 000 do 1 000 000.

Obrazová příloha - https://specmo-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/nekja_specmo_cz/EYc9IWhcTopIk7LvxqjiIfQByGESs4RLvDbItpXhhvl9yA?e=bE3QP3 

Pracovní list předán osobně.

CHEMIE - Vypracuj následující test - Uhlí

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UN1lTWDBERzNEQTlQUzFOWDlDNURURTJCOC4u 

Jako pomůcku k testu můžeš využít následující prezentace:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeM3buYnz9ROoI7IkUFGUsoBsIFaoIOxqk4JMGGrxFAyYw?e=wjWef7 

Zdraví Rak Petr 🙂