Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

4.AS

Úkoly na týden 1.- 5.6..2020

     Díl I

       Čtení

       David - Urči počet slov ve větě - (pracovní listy zaslány do OCSS Obrnice). 

       Jarka -  Seřaď slova podle posloupnosti (pracovní listy předány matce).

         Počty

        David  - Vybarvi správný počet kostiček ( pracovní listy poslány do OCSS  Obrnice).

        Jarka -  Rozklad čísel  ( pracovní listy předány matce).

        

        Psaní

        David -  Opis slov (pracovní listy  předány do OCSS  Obrnice). 

        Jarka -   Přepis  básničky z řečové výchovy (pracovní listy předány matce).

           Řečová výchova   

        Nauč se tuto básničku, lépe si tak zapamatuješ důležitá telefonní čísla.   

        150 hasiči, oheň jenom zasyčí, 

        155 doktor je tu hned,

        158 znám, policii zavolám. 

         Prvouka - první pomoc -  https://edu.ceskatelevize.cz/…212

     

      Hudební výchova  -    https://www.youtube.com/…UsU

      Výtvarná výchova - Namaluj sanitku a policejní auto

          Díl II

          Rozumová výchova    

          Rozlišování: velké a malé - budete potřebovat velké i malé předměty denní potřeby  (lahve, boty, talíře, autíčka, míčky, brambory...). Ukažte dětem např. dvě láhve.... a zeptejte se  "Která je velká/malá?"

          Úkoly na vnímání těla - Řekněte: "Zvedám pravou ruku!"  Dítě Vás napodobí a řekne "Já taky". Takto pokračujte podle své fantazie.

          Smyslová výchova       

           Hmatové vnímání - dětem byl  zadán úkol rozpoznat dané předměty ( gumové zvířátko, pastelka, lžíce, hřeben, knížka) pouze pomocí hmatu. Nejprve si děti předměty  prohlédnou a ohmatají. Mějte trpělivost!!

          Hudební výchova  -    https://www.youtube.com/…UsU 

          Pracovní výchova -     opět se zaměřte na sebeobsluhu. Zapínání a rozepínání zipů a suchých zipů.