Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

5.AS

Pro naši milou třídu 5. AS

Vážení rodiče, milé děti. Tento týden Vás čekají tyto úkoly. Učivo si rozložte na celý týden, na dopoledne a odpoledne tancujte, skotačte a hrajte si.

Čtení – v prvním pracovním listu přečtěte slova a spojte čarou se správným obrázkem. Ve druhém pracovním listu najděte stejná písmena a opět spojte čarou.

Psaní – napište hůlkovým písmem slovo podle obrázku. Procvičte si psací písmena L a N.

Počty – v pracovním listu vypočítejte příklady na odčítání. Pro názornost použijte barevná víčka a krabičku.

Prvouka – v pracovním listu pojmenujte části rostlinky na obrázku. Poznáte plod této rostliny? Jestli ano, napište jméno plodu a namalujte ho.

Tělesná a Hudební výchova – zazpívejte si a zatancujte s Míšou „Tanec princezen.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=pdUa6nte6nU  

Výtvarná výchova –  v pracovních listech namaluj obrázky podle návodu. 

Pracovní výchova – na procházce si sestavte panáčka z přírodnin podle předlohy.

Všechny pracovní listy zašlu opět rodičům e-mailem.

Chválíme pilné žáčky a děkujeme rodičům za trpělivost. Moc se na Vás těšíme!

Ilona Kocourková a Petruška Nováková.