Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

7.BS

Ahoj třído, mám pro Vás další učivo. 

ČJ – všichni nácvik básně „Léto“,  vypracovat předané pracovní listy

6. ročník – pravopis psaní i/í v koncovkách sloves 

7. ročník – určování vzorů všech rodů podstatných jmen, pádové otázky

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EcssF8T2M01Os9cmRNOCjEoBc4XNqoNn_MretDw836vg9A?e=gYFEJk 

9. ročník – zkus sestavit inzerát na prodej telefonu, opakuj si shodu přísudku s podmětem

M – všechny ročníky – sčítání 3 sčítanců – viz prac. list, opakování římských číslic

https://skolakov.eu/matematika-4-trida/rimske-cislice 

NJ 

6., 7. ročník - spojování slov s obrázkem – sporty, vhodné oblečení

9. ročník – překlad slov – viz slovníček

D

6. ročník – starověký Řím, legenda - Romulus a Remus

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EcwUABUUkTBEmOf34ugUL2MBqqBcMKTB6Tq3egWEtze_6Q?e=pfnZ3f 

7. ročník – život Jana Husa

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/tuver_specmo_cz/EXlMNmL8sWpKlLOuc6keBK8BJsGF1FKr6nmf0AB5VAKO1w?e=9zrvUf 

9. ročník – socialismu – viz prac.list

 

Z – opakovací kvíz pro všechny – co víš o ČR?

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5n2NeeG7bcpHsa1kM5LWTg1UOEpPQ1hDUUQ4NkQ5VFJCMENLQTdXRkpPQi4u 

ZŠS

ČT – osmisměrky, nácvik básně „Léto“ – předány prac.listy

Ps – přepis textu básnička, psaní číslic slovem. Honzík psace, Luky může tiskace

Po- čtení čísel zapsaných slovem, orientace v řadě v oboru do 1 000. Vezměte si letáky a procvičujte, co si můžete koupit za určitý obnos peněz, kolik prodavač vrátí nebo kolik peněz dítěti chybí. Vezměte si na pomoc kalkulátor.

Věra Tučková

PŘÍRODOPIS

6. ROČNÍK PRINCIPY FOTOSYNTÉZY

https://edu.ceskatelevize.cz/…e26 

www.tab_fotosynteza_cz.png  

www.fotosyntéza.jpg  

Pro zopakování: http://rysava.websnadno.cz/…htm 

7. ROČNÍK JEDOVATÉ ROSTLINY

https://www.youtube.com/…il8 

https://www.youtube.com/…A4Y 

https://skolakov.eu/…tml 

9. ROČNÍK

ROVNOVÁHA V EKOSYSTÉMECH

https://edu.ceskatelevize.cz/…82b 

ZŠS ZEMĚPISNÁ POLOHA ČR, STÁTNÍ HRANICE

 VY_32_INOVACE_05_STÁTNÍ HRANICE ČR A SOUSEDNÍ STÁTY.ppsx  

OBČANSKÁ VÝCHOVA

6. ROČNÍK

DRUHY ŠKOL:Rozdělujeme školy na MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY, STŘEDNÍ ŠKOLY A VYSOKÉ ŠKOLY. VÍŠ JAK SE JMENUJE CELÝM NÁZVEM NAŠE ŠKOLA? ZNÁŠ STŘEDNÍ ŠKOLU, KTERÁ JE V MOSTĚ? 

https://www.youtube.com/…UB8 

7. ROČNÍK

PREZIDENT ČR

 vlajka prezidenta čr.jpg

Zkus zjistit, jak se jmenuje prezident republiky. Také zjisti, kde má prezident sídlo. 

9. ROČNÍK PRÁVNÍ DOKUMENTY OBČANA - OBČANSKÝ PRŮKAZ, ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ

ZJISTI STI, KDE SI LZE TYTO DOKUMENTY ZAŘÍDIT A CO VŠE K VYŘÍZENÍ DOKUMENTŮ POTŘEBUJEŠ. 

ZŠS MEZILIDSKÁ KOMUNIKACE, MEZILIDSKÉ VZTAHY VE SPOLEČNOSTI. 

https://edu.ceskatelevize.cz/…192 

https://edu.ceskatelevize.cz/…885