Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

2.A

Čj:

Vyvození hlásky a písmene Ch, ch.

Čtení slabik ze s. 107.

Opis slabik ze s. 107 dole.

Opsat 1. a 2. řádek ze s. 133 nahoře.

Naučit se báseň ze s. 142 vpravo na trénování písmene ch.

Ch, ch na začátku, uprostřed a na konci slov.

 Nadále trénujte i psaní písmen, slov a vět v pracovním sešitě!

M:

Sčítání a odčítání v oboru do 10.

Řešení slovních úloh v pracovním sešitě.

Porovnávání čísel. Rozklad čísel. Číselná řada do 10.

Geometrické tvary – válec, koule, krychle – umět je poznat.

ČS:

1. června – Den dětí. Význam svátku, odlišnosti a životní podmínky dětí v jiných zemích. Rovnoprávnost všech lidí – odlišná barva pleti.

Postavení dítěte v rodině. Role členů rodiny.

Červen – charakteristika měsíce – počasí, změny v přírodě.

Pozorování přírody. Chování v přírodě. Vycházka do přírody.

Vv:

Nakreslit nebo namalovat, co se žákovi nejvíce líbilo na procházce v přírodě.

Pč:

Modelování písmene Ch, ch, psací ch.

Tvořivé hry na pískovišti.

Hv: 

Zpívat známou píseň a vytleskávat, vydupávat rytmus. Možno též využít pokličky na hrnce, bouchání do stolu, vyklepávání rytmu vařečkami do hrnce.