Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

3.A

Milí žáci, nadále pokračujeme v distančním vzdělávání. Kdo si nebude s úkoly vědět rady, může za mnou přijít do školy, ráda mu  pomohu.

Matematika - procvičujte násobení a dělení číslem 2, sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku. Nové učivo - počítejte po desítkách do sta. Učebnice strana 56,57.

Český jazyk - nácvik čtení s porozuměním - učebnice strana 109 - 111- ukázka z knížky "Kocour Mikeš". Pokuste se sami přečtený text převyprávět.

Říkanky na staně 100 - 101 přepište do cvičného sešitu. Opakujte si psaní velkých písmen a pozor na háčky a čárky.

Člověk a společnost -  sezónní práce na poli a na zahradě, rozeznáváme rostliny, které rostou na poli, na zahradě a na poli.

Opakování - orientce v čase - hodiny - čtvrt, půl,třičtvrtě - umět ukázat na hodinách. Rodiče vám určitě pomohou.

Vaše třídní učitelka - Mgr. Simona Průšová