Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

6.A

ČESKÝ JAZYK 

Slovesa – koncovky sloves str. 44

Modré tabulky – zapamatujte si

1.osoba číslo jednotné – v koncovce měkké i (já maluji, tancuji, modeluji)

některá slovesa v 1. os. č. j. měkké krátké i nebo u (já hraji, hraju, já pracuji, pracuju)

ve 3. osobě množného čísla měkké dlouhé í nebo ou (oni pracují nebo pracujou, pijí nebo pijou)

str. 43 cv. 1 a, b

str. 44 cv. 2 a, b, c

str. 44 cv. 3

Náš byt str. 84

Přečtete si článek

cv. b -napište místnosti ve vašem bytě

         -napište zařízení v jednotlivých místnostech vašeho bytu

cv. e - Popis vašeho bytu (jaký je dům, ve kterém bydlíte, na jakém poschodí, kolik má místností, jestli má balkon, jaký ten byt je- světlý, tmavý, teplý, stísněný…., na jakém místě – u hlavní silnice, na kraji města, ve středu města, kolik má vchodů)

ČTENÍ

„ Ahoj, Ervíne “- str. 70

Přečíst článek a odpovědět na otázky pod článkem (zelený rámeček) str. 73

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem přes desítky – str. 58

Str. 59 cv. 12 – proveďte i zkoušku

slovní úlohy – cv. 7, 9 má dva úkoly

pozor na jednotky – musí být i v zápisu, výpočtu, odpovědi

dělení se zbytkem

příklady vymýšlej nebo si přijď pro pracovní listy do školy  

Geometrie – osa úhlu

Narýsuj pomocí pravítka trojúhelník – str. 93 cv. 4

Narýsuj pomocí pravítka čtverec – str. 93 cv. 5 

OBČANSKÁ VÝCHOVA 

Volný čas

V úkolech z minulého týdne jsme si zopakovali správný režim dne.

Volný čas – není nicnedělání, správně využitý volný čas je takový, který věnujeme sportu a našim zábavám neboli koníčkům, zábavě – jako je třeba návštěva divadla, kina, sledování televize, počítače……

Úkol: napiš, jak trávíš volný čas a porovnej, trávení tvého volného času nyní a před koronavirem

PŘÍRODOPIS

Botanika – Funkce rostlinného těla

Pro život rostlin je důležitá fotosyntéza a dýchání

 Fotosyntéza je velmi složitý děj, probíhá na světle. Rostlina využívá energie slunečního záření a vytváří cukry. Pro tvorbu cukrů rostlina potřebuje oxid uhličitý a vodu. Fotosyntéza probíhá v chloroplastech.

Fotosyntéza je nejvýznamnější děj, který probíhá na Zemi. Je důležitá pro růst zelených rostlin. Vytváří se kyslík – nezbytný pro dýchání všech organismů.

Dýchání

Většina organismů potřebuje pro svůj život kyslík. Dýchání probíhá v mitochondriích – buněčné dýchání. Při buněčném dýchání rostlina přijímá kyslík, vzniká v ní oxid uhličitý a voda. Rostlina využívá energii z cukrů.

Nejvíce dýchají mladé rostliny – klíčící semena, méně části, které odpočívají – suchá semena, cibulky.

V prostředí bez kyslíku přestávají rostliny dýchat a začnou kvasit.

Otázky a odpovědi:

1.Co potřebuje většina organismů pro život?

2.Kde probíhá fotosyntéza?

3.Které látky vznikají v rostlině při dýchání?

4.Co se děje s rostlinou v prostředí bez kyslíku?

Šesťáci, posílám úkoly na další týden. Nejsou prázdniny – učte se, vypracovávejte úkoly!!!! Pokud nebudete pracovat, může to být posouzeno jako záškoláctví.

Vypracované úkoly ke kontrole posílejte na 6a@specmo.cz, nebo je noste do školy – každý den od 8.00 – 11.30 hodin. S některými jsem se již domluvila na kontrole a návštěvě školy. Kontaktujte mě všichni!!! Je to povinnost vašich rodičů. Můžete si přijít vyzvednout pracovní listy. Přeji vám ke Dni dětí – pondělí 1.6.

                                                                                  Vaše třídní Martina Čáková

Německý jazyk: 

Opakování - das Obst und das Gemüse - přiřazování, doplňování, překlad

Pracovní list - předán pouze osobně

zeměpis – Kvíz – písmo ve světě

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UOVpDWk5FWlk3OTRHV0w4NUdOMEkxRFpZRi4u 

Najděte definici světových organizací a zapište do níže uvedeného odkazu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UODY3MEhXTlhNMktSWTdWNkFFQ1hCNE9ITy4u  

Zdraví Brunnerová

FYZIKA
Třecí síla- smykové tření, ovlivňování velikosti třecí síly v praxi. Vypište si jen zvýrazněné pasáže a především si látku nahlas přečtěte, můžete 2x. Do sešitu dále nakreslete obrázky ze strany 42 a 43. Tentokrát žádné otázky ani odpovědi!
• Učebnice str. 42- 44
https://www.youtube.com/watch?v=0CChJE9TVQk 
Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

Dějepis 6.A,B Řecko. Najdi na internetu čt1-iVysílání- do vyhledávače zadej Řecko a pak si pusť : 1. Cestománie - Řecko
2. Svědkové času - Starověké Řecko