Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

7.A

Milí žáčci,

začal poslední měsíc letošního školního roku…. 

V tomto měsíci vás čeká převážně opakování. Pevně věřím, že budete nadále plnit  

a odevzdávat zadané úkoly, jak tomu bylo doposud.  

V týdnu od 1. června do 5. června 2020 vypracujte, prosím, následující úkoly:

Český jazyk 

-Komunikační a slohová výchova 

Mezilidské vztahy. Řekněte nebo předveďte, jak se zachováte v daných situacích - viz učebnice ČJ, strana 80, cvičení 16.

Vypracujte otázky -  učebnice ČJ, strana 80, cvičení 16 a) a 16 b).

-Literární výchova

V čítance na str. 64 - 66 čtěte “Dobrý člověk“ od Sharon Creechové. 

Vlastními slovy popište Salamančiny rodiče.

Napište, kdo je pro vás dobrý člověk. Jak se takový člověk chová, co dělá 

a jaké má vlastnosti.

-Jazyková výchova

Podmět a přísudek -  přísudek bývá nejčastěji vyjádřen slovesem v určitém tvaru. Například – Jirka se učí. Maminka plete svetr.

Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice ČJ - č. 1, na straně 60 a cvičení č. 2  

a č. 3 na straně 61.

Napište diktát:

https://www.umimecesky.cz/mluvene-diktaty-vila-otylka/15 

Opakování:

Procvičujte psaní bě/bje:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-be-bje-1-uroven/8684 

Procvičujte psaní vě/vje:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-ve-vje-1-uroven/6528 

Procvičujte psaní ě:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-psani-e-mix-1-uroven/1695 

Procvičujte velká písmena – města, ulice:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-velka-pismena-mesta-casti-mest-ulice-1-uroven/2634 

Procvičujte vyjmenovaná slova po „M“:

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-po-m 

Německý jazyk

Opakování: téma „Oblékání“ – „Das Ankleiden“ 

Učebnice NJ, str. 7 – fixace slovní zásoby, názvy věcí přeložte z němčiny 

do češtiny.

Učebnice NJ, str. 8  a str. 9 – opakování.

Procvičujte podstatná jména – oblečení a módu: 

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-obleceni-moda?source=explicitExercise 

Procvičujte barvy:

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-barvy?source=explicitExercise 

Matematika

Řadě z vás stále činí značný problém dělení jednociferným a dvojciferným činitelem. Procvičujte příklady:

Učebnice matematiky, strana 55, cvičení 23 a strana 56, cvičení 31.

Postup: 

Písemné dělení jednociferným dělitelem:

https://www.youtube.com/watch?v=3kGh9Qrkww0  

Písemné dělení dvojciferným dělitelem: 

https://www.youtube.com/watch?v=MsinfJlmB-Q  

https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0 

Do sešitu vypracujte cvičení z učebnice matematiky:

- strana 52, cvičení 24 až 32.

Procvičujte porovnávání čísel:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3866 

 Procvičujte zaokrouhlování čísel:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3062 

Procvičujte násobení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4084 

Procvičujte sudá a lichá čísla:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4102 

Procvičujte třídění - dělení mincí: 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3459 

-Geometrie 

Opakování: „Úhly a jejich konstrukce“.  

Učebnice strana 81, cvičení č. 5.

Měření a rýsování úhlů:

https://www.youtube.com/watch?v=lBBYuTxrF2U 

Přírodopis

Rostliny cizích zemí.

Botanika str. 59 – 60; pozorně čtěte!

Odpovězte na otázky č. 1 a č. 2, strana 60.

Chráněné rostliny naší přírody. 

Botanika str. 61; pozorně čtěte!

Odpovězte na otázky č. 1 a č. 2, strana 58.

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=2Y4-xKZz7zE  

https://www.youtube.com/watch?v=ybs6WJlL470 

Vše zapisujte do sešitů a opět vám všem připomínám - nezapomínejte 

na procvičování v minulosti probíraného učiva!

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!

VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA: dakriz@specmo.cz 

Opatrujte se, pomáhejte svým blízkým, učte se, hýbejte se a nezapomínejte 

na dodržování hygienických zásad. 

Všechny vás moc pozdravuji a těším se na slyšenou. Vaše třídní učitelka D. Křížová

Občanská výchova:

Opakování – rodina, vztahy v rodině, manželství, rozpad

Pracovní list – předán osobně.

D7.A – KONEC HUSITSKÝCH VÁLEK

Po smrti Jana Žižky se stal hejtmanem Prokop Holý, husité i nadále poráželi křižáky. Papež i císař poznali, že vojensky husity neporazí, proto začali oslabovat jednotu husitů. Poslové začali podplácet husitskou šlechtu a měšťany. Dosáhli toho, že se husité rozdělili, skupina měšťanů a šlechty se nazývala PANSKÁ JEDNOTA.

BITVA U LIPAN 1434 boj mezi Panskou jednotou a ostatními husity (husité bojují mezi sebou). Vyhrála podplacená Panská jednota = KONEC HUSITSKÝCH VÁLEK

Podívejte se na I-VYSÍLÁNÍ – Dějiny udatného národa českého Husité proti všem. Bitva u Lipan je i ve starém filmu Jan Roháč z Dubé. 

ZEMĚPIS -  Test na PARDUBICKÝ KRAJ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UN1JGRVZITUtaMVdaTUw2QkY3NFI3Wk9NUy4u 

Pomůcka k testu - PARDUBICKÝ KRAJ
https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESY3lEkyXVNLjVPCpvvriXQBeizBhKBGt-7BYNIMPbS2rQ?e=nFr50K 
Zdraví Rak Petr 🙂