Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

7.B

Milí sedmáci.

Konečně se podařilo navázat spojení téměř se všemi žáky. Ale stále jsou tu žáci, kteří si pravidelně nechodí pro učivo – předávám každé úterý po 9. hodině – to platí pro všechny žáky třídy!!! Pokud mi učivo nenafotíte a nepošlete na náš třídní email, musíte mi ho přinést ukázat do školy! Veškeré učivo vám vysvětlím a spolu to zkonzultujeme. 

Český jazyk:

JV – podmět a přísudek – základní větné členy (uč. str. 60, 61/2, 3, 62/4)

KaSv – pošta – podací lístek – vyplňování  (uč. str. 83)

Lv – báseň – vlastní tvorba – napsat a poslat na email nebo přinést osobně do školy

Matematika:

A – písemné dělení dvojciferným dělitelem (uč. str. 50/7, 14) – zopakování postupu https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0&t=5s 

https://www.youtube.com/watch?v=2uA5MEHZpbQ 

G – obvody rovinných obrazců (uč. str. 77) – pracovní list předán osobně

Německý jazyk:

Der Sport – čtení a překlad jednoduchých textů (uč. str. 24)

Pracovní list – předán osobně.

Dějepis:

Husitský král – Jiří z Poděbrad – výpisky - https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EXNZVQSH1-1OkV0LmN3pYqMBVsb5fitJ8ayuv6HmNXpZsQ?e=qNYek3 

Občanská výchova:

Opakování – rodina, vztahy v rodině, manželství, rozpad

Pracovní list – předán osobně.

Přírodopis:

Hospodářsky významné rostliny – obilniny (uč. str. 56-58 plus otázky)

Rostliny cizích zemí (uč. str. 59-60 plus otázky)

FYZIKA
Vlastnosti zvuku- hudební nástroje, čím se od sebe zvuky liší. Vypracujte jednoduché výpisky do sešitu, raději 2x si celé téma přečtěte v učebnici a nakreslete obrázky ze strany 41. Odpovězte na otázky na straně 42- 1, 2, 3. Odpovědi pošlete na email: 9bspecmo@seznam.cz
• Učebnice str.43- 44
https://www.youtube.com/watch?v=dFxRXpoH2Bg 
Zdraví Vás Jana Volrábová 😊

ZEMĚPIS -  Test na PARDUBICKÝ KRAJ
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UN1JGRVZITUtaMVdaTUw2QkY3NFI3Wk9NUy4u 

Pomůcka k testu - PARDUBICKÝ KRAJ
https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESY3lEkyXVNLjVPCpvvriXQBeizBhKBGt-7BYNIMPbS2rQ?e=nFr50K 
Zdraví Rak Petr 🙂