Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

8.A

Připomínám možnost posílat úkoly na mail-adresu: 8a@specmo.cz Na adresu stačí kliknout a můžete psát vzkaz nebo připojit přílohu.

Čj – Doplňování i/y v podstatných jménech podle vzorů. Cvičení jsou v pracovních listech. UČEBNICE 54/7, 55/8

ČTENÍ – ČÍTANKA str. 92-93 (dokončení článku)

Do sešitu napiš odpovědi: 1.Který ze zápasících medvědů vyhrál boj? 2. Kdo sledoval zápas medvědů?

M -  NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Toto učivo máte vysvětleno na posledním pracovním listě z matematiky.

0,004 . 3 = 0,012 POSTUP POČÍTÁNÍ: 1. Vynásob obě čísla a nevšímej si desetinné čárky  4 . 3 = 12        2. Výsledek musí mít stejný počet desetinných míst, jako má násobené číslo. Číslo 0,004 má tři desetinná místa, proto výsledek musí mít také tři desetinná místa 0.012

0,9 . 3 = 2,70,09 . 7 = 0,630,009 . 2 = 0,018

3,5 . 2 = 7,0 0,35 . 2 = 0,700,035 . 2 = 0,070

4,1 . 5 = 20,50,41 . 5 = 2,050,041 . 5 = 0,205

 

PRACOVNÍ LIST, UČEBNICE 43/1, 44/2,3

NJ - – opakování slovíček z pořadu NĚMČINA S MITZI A MAUS si staví městečko die Straβe = ulice j.č., die Straβen = ulice mn. č., die Stadt = město, die Post = pošta, das Kino = kino, Gehen wir. = Jdeme. Das Restaurant = restaurace, die Pizza = pizza, die Pizzas = pizzy, das Eis = zmrzlina

Slovíčka i s překladem opiš do sešitu.

P - NERVOVÁ SOUSTAVA – MOZEK části: podvěsek mozkový, prodloužená mícha, most, koncový mozek, mezimozek, mozeček

NERVY  - 1. OBVODOVÉ NERVY spojují mozek se všemi orgány těla 2. MOZKOMÍŠNÍ NERVY a) vystupují z mozku, je jich 12 párů, vedou ke smyslovým orgánům, b) vystupují z míchy, je jich 31 párů, vedou ke svalům 3. ÚTROBNÍ NERVY budivé a tlumivé vedou ke svalovině vnitřních orgánů

CVIČENÍ V PRACOVNÍM LISTĚ

D - HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ PO ROCE 1848 – nespokojenost dělníků

Dělníci svoji nespokojenost s životními podmínkami dávají najevo organizováním stávek. Dělníci se snažili násilím vynutit změnu, ale při stávkách zasahovala policie, aby stávku potlačila, střílela do dělníků.

Dělníci potřebovali někoho, kdo by jednal jejich jménem. Proto byla založena politická strana SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ STRANA. Ta se snažila prosadit zlepšení životních podmínek dělníků.

KAREL MARX, BEDŘICH ENGELS – členové soc. dem. Strany vymysleli učení MARXISMUS. Podle tohoto učení měli dělníci sebrat továrny dělníkům a sami si je řídit. Později se ukázalo, že je toto učení nesprávné.

CVIČENÍ V PRACOVNÍM LISTĚ

OV – OCHRANA OSOB ZA MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

MIMOŘÁDNÉ SITUACE jsou náhlé závažné události, které narušují běžný život a ohrožují bezpečnost. Jsou vyvolané přírodními jevy = povodně, zemětřesení, vichřice, požáry, sopečná činnost, epidemie. Nebo jsou vyvolány člověkem = havárie, teroristické akce, války.

CVIČENÍ V PRACOVNÍM LISTĚ

FYZIKA

Tepelné jevy- teplota, jednotky, měření, teplotní roztažnost. K těmto pojmům si vyhledejte informace na uvedených stranách. Odpovězte na otázky na straně 80- 1,2,3- jednou větou, jsou jednoduché! Nakreslete podle učebnice teploměr!
• Učebnice str. 81- 88 (neopisujte vše, jen vyhledejte uvedené pojmy)
https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg 
https://www.youtube.com/watch?v=8A3xa1jdRAA 
Zdraví Vás Jana Volrábová 😊