Archiv: !

1.6. - 5.6. 2020

9.A

Hezký nový týden a už vidím skoro cíl. Hádejte, kolik týdnů chybí do konce školního roku? 

ČESKÝ JAZYK: TVAROSLOVÍ, SLOVOSLED, SLOVNÍ DRUHY - OPAKOVÁNÍ

Uč. str. 60 cv. 10/ a – uprav básničku a opiš ji do ŠS

Uč. str. 60 cv. 10/b – vyhledej podstatná jména – podtrhni modře, slovesa – podtrhni zeleně a číslovky – podtrhni žlutě

Mílí deváťáci a tím jsme probrali učivo za celý školní rok. Máme splněno. Hurá.

LV: (literární výchova): Do vyhledávače na internetu zadej STAROČESKÁ LITERATURA a přečti si, jaké jsou hlavní znaky staročeského jazyka. 

 

MATEMATIKA: OPAKOVÁNÍ – PRAKTICKÉ ÚLOHY NA VÝPOČET PROCENTOVÉ ČÁSTI

Uč. str. 39 cv. 14, 15, 16 – slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)

I v matematice máme splněno a teď už jen opakování. Hurá, hurá.

 

DĚJEPIS: NOVÉ SPOLEČENSKÉ POMĚRY V EVROPĚ - DOKONČENÍ

Uč. str. 64 – do ŠS opiš slovníček a potom písemně odpověz na 3 otázky v modrém rámečku.

https://www.youtube.com/watch?v=mn4ifze2UEA 

https://www.youtube.com/watch?v=zcMLZ_bpdhs 

I dějepis jsme zvládli probrat až do konce. Super. A od teď už jenom opakování.

 

ZEMĚPIS: OCEÁNIE – PODNEBÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, OSTROVY, ZAJÍMAVOSTI

Uč. str. 48 – 49- přečtěte si , udělejte stručné výpisky a písemně odpovězte na otázky ve žlutém rámečku na str. 49

https://www.youtube.com/watch?v=l3oWtq9FwLw 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLnSUUM_XNAP0u-1i_t56YYnkERDSorzqG 

 

PŘÍRODOPIS: LIDÉ A PROSTŘEDÍ – VLIV LIDÍ NA PROSTŘEDÍ V MINULOSTI A DNES

Uč. str. 71 – 74 přečtěte si pozorně (to máte i místo čtení) a písemně do sešitu odpovězte na otázky dole na str. 72 a na otázky na str. 74. Výpisky nedělejte, ale písemně odpovězte dohromady na 6 otázek.

https://www.youtube.com/watch?v=X-BIEiQduyg 

https://www.youtube.com/watch?v=7bfppg7pLsM 

OBČANSKÁ VÝCHOVA: OPAKOVÁNÍ – ŽIVOTNÍ IDEA, MOŽNOSTI A REALITA SOUČASNÉ MLÁDEŽE

ÚKOL: Zamyslete se nad tím, jaké možnosti v budoucnosti budete mít, když teď ukončujete základní školní docházku. Jak si představujete vlastní budoucnost v pracovní oblasti?

A i nadále sledujte vysílání:

ČT edu — Česká televize        UčíTelka — Česká televize      Čt odpoledka

Hezký týden - Erika Bednárová 

ŽÁCI, V PONDĚLÍ 1. ČERVNA OD 13:00 HODIN SI DÁME KONFERENČNÍ HOVOR. Tak se připojte na messenger do naší skupiny, už se na vás moc těším. A víte, čím je 1. června významné?

CHEMIE - Prostuduj si následující prezentaci na téma Organické látky:
https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQ22MnXpJQlOqxKelVHeTogB5vEFoYdQz4cww3auqiCR5Q?e=5kSf0A 

Vypracuj následující test na ORGANICKÉ LÁTKY:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UMU43Q1M1QlFYVE1NM0M2SEhaUTBQWTZZNi4u 
Zdraví Rak Petr 🙂