Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

2.BS

Milé děti a rodiče,

moc vás všechny zdravíme a doufáme, že jste v pořádku, užíváte si krásných slunečných dní a chodíte hodně ven.

Děkuji všem, kteří pravidelně posíláte vyhotovené úkoly, mám velkou radost z toho, jak pracujete .

Připomínám, že každé dopoledne můžete přijít na konzultaci, vyzvednout si úkoly nebo přijít si pro věci ze třídy. Prosím o telefonické domluvení předem.

Paní učitelka Regina Muchnová, Lucka a Danuška

ZŠS díl I

ČTENÍ + PSANÍ – Opiš názvy dopravních prostředků z 1. a 2. videa, urči u každého slova počet slabik a vyznač první hlásku.

POČTY – na procházce pozoruj po cestě dopravní značky, pojmenuj je a urči, jaký mají geometrický tvar

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – pusťte si 6. díl logohrátek (hláska L) a dělejte všechno jako oni:

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky 

PRVOUKA – Téma: Dopravní prostředky a dopravní výchova

Podívej se pozorně na následující videa o dopravních prostředcích:

https://www.youtube.com/watch?v=Drbv9hvWtNk 

https://www.youtube.com/watch?v=ilDjSxKro-w 

https://www.youtube.com/watch?v=hH5DfSaRi04 

https://edu.ceskatelevize.cz/dopravni-vychova-bezpecny-pohyb-na-ulici-5e4418f117fa7870610ed195 

Odpověz na otázky: Jaké dopravní prostředky znáš?

                                 Které dopravní prostředky se pohybují po silnici?

                                 Které dopravní prostředky se pohybují po vodě?

                                 Které dopravní prostředky se pohybují po kolejích?

                                 Které dopravní prostředky létají?

                                 Jaké dopravní značky znáš?

                                 Kterou dopravní značku můžeš vidět hned, jak vyjdeš z domu?

                                 Jaké barvy má semafor?

HUDEBNÍ VÝCHOVA – poslechni si tuto písničku o semaforu https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU 

TĚLESNÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/  

zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – dokresli a správně vybarvi dopravní značky a barvy na semaforu (viz. zaslané úkoly)

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – na procházce pozoruj po cestě dopravní značky, zkus je pojmenovat a urči, jaký mají geometrický tvar, jakou mají barvu. Kterou dopravní značku můžeš vidět hned, jak vyjdeš z domu? Jaké barvy má semafor?

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – rodiče ti zapnou toto video a ty se pokus zavřít oči a určit podle zvuku dopravní prostředek

https://www.youtube.com/watch?v=tEw7oP4rpIA 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA – pusťte si 6. díl logohrátek (hláska L) a dělejte všechno jako oni:

https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky

HUDEBNÍ VÝCHOVA – – poslechni si tuto písničku  o semaforu https://www.youtube.com/watch?v=oB9_O1yXUsU 

POHYBOVÁ VÝCHOVA – https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/12773-telocvik/   zde si vyber rozcvičku a každý den si jednu zacvič

PRACOVNÍ VÝCHOVA + VÝTVARNÁ VÝCHOVA – dokresli a správně vybarvi dopravní značky a barvy na semaforu (viz. zaslané úkoly)