Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

5.BS

Milí rodiče, další týden je za námi a já si dovoluji  poslat vám další várku úkolů. Stále přejeme pevné zdraví a nervy. 

Milánek

ČJ – Milánek si vybere jakýkoliv článek ze souboru okopírovaných textů a přečte ho mamince. Do zeleného sešitu pak opíše název čteného článku a napíše jméno hlavní postavy. Při psaní si bude dávat pozor na nadpis (název článku) a správnou úpravu písma, tedy i vzdálenost mezi jednotlivými písmeny či slovy. 

M – Do sešitu si Milánek přepíše a porovná následující čísla (<> =):

20        60                                50        50                                  

90        50                                80        10

30        30                                40        70

10        50                                20        20        

100       60                                30        90 

Milánek si bude i nadále procvičovat počítání z paměti (nejlépe příklady do 20). A vypracuje jakýkoliv PL s matematickou doplňovačkou.

Člověk a jeho svět  - Milánek vypracuje opakovací list názvem „Stromy a keře na jaře“. Pracuje podle pokynu na spodní části stránky.

Lukášek – Pracuje podle individuální pracovních pokynů a pracovních materiálů zaslaných na email.

 Maťo a Davča

•prosím, nacvičujte psaní písmenka H z předaných materiálů (fólie a mazací fix) 

•zkuste podle vzoru napsat jména slovo MÁMA  (velké hůlkové písmo), na linkový papír nebo na papír označený linkami

•piště číslici 6, ostatní číslice piště podle individuální potřeby – tu, která dělá problémy 

•zkuste si udělat křivou a rovnou čáru na papír ( za pomoci pravítka a obyčejné tužky) – ukažte si rozdíl 

•nacvičujte a upevňujte základní hygienické návyky – WC, čištění zubů, mytí rukou mýdlem 

•pokud máte chuť a možnost…

https://www.youtube.com/watch?v=4vUaFf01yxw 

Maty a Honza

•trénujte a upevňujte správný úchop psacího náčiní

•zkuste napodobit různé druhy čar – svislé, šikmé (dětem se nebojte pomoci, nepracují samostatně)

•nacvičujte rozlišování chutí a vůní základních potravin, ovoce a zeleniny, jídel oblíbených i nových

•nacvičujte a upevňujte základní hygienické návyky – WC, čištění zubů, mytí rukou s mýdlem

•pokud máte chuť a možnost…

https://www.youtube.com/watch?v=4vUaFf01yxw