Archiv: !

8.6. - 12.6. 2020

5.CS

TĚLESNÁ VÝCHOVA

·         Couvej 10 kroků a potom doskákej zpět.

·         Kutálej balón jen s pomocí hlavy.

·         Vyskoč 10x na místě.

Pracovní listy si vyzvedněte v tomto období nebo dle předchozí domluvy u p. zástupkyně Bedrnové.

V tomto období nadále s dětmi pravidelně čtěte, procvičujte počty - sčítání a odčítání. Psaní procvičujte s dětmi hravou formou, diktujte jim známá slova.

Nezapomeňte chválit. 

Poznávejte dál rostliny, chodˇte s dětmi do přírody. Začíná letní období, nezapomeňte upozorňovat na bezpečnost zejména při letních sportech a na hygienu v období epidemie.

Děkuji rodičům za spolupráci. Tř. učitelka Marie Aubrechtová